Zasady oglne postępowania egzekucyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady oglne postępowania egzekucyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego. Zasada celowości - jej istota polega na tym, że celem postępowania egzekucyjnego nie jest wyrządzenie dolegliwości zobowiązanemu, ale bezpośrednie zapewnienie wykonania obowiązków administracyjnych. Zasada stosowania najmniej uciążliwego środka - wynika wprost z ustawy. Ocena, który środek jest najmniej uciążliwy, ustawa pozostawia organowi egzekucyjnemu. Zasada niezbędności - nie wolno stosować środków egzekucyjnych, gdy obowiązek stał się bezprzedmiotowy, albo został już wykonany. Zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych tylko w ustawie - nie wolno stosować innych środków niż przewidziane w ww ustawie. Zasada poszanowania minimum egzystencji - nie wolno w drodze egzekucji zabierać tych dóbr i wartości, które są niezbędne dla zobowiązanego oraz dla będących na utrzymaniu członków rodziny, ale nie tylko. Nie wolno zabierać np. obrączek ślubnych wykonanych ze stali szlachetnej, stypendium, zasiłków i innych świadczeń socjalnych. Zasada zagrożenia - egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji - art. 6 ustawy stanowi, że „w razie uchylania się zobowiązanego od wykonywania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych” . Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków karnych - polega na tym, że zastosowanie środka egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie w wymierzeniu kary w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub w sprawach o wykroczenia za niewykonanie obowiązku. Zasada prowadzenia egzekucji w porze najdogodniejszej dla zobowiązanego - egzekucja nie powinna być prowadzona w dni wolne i w porze nocnej (godz. 21-7). Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji - wynika z wielu przepisów ustawy, np. obowiązek troszczenia się o użytkowaną rzecz zobowiązanego przy wykonaniu zastępczym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz