Zasady postępowania egzekucyjnego

Nasza ocena:

4
Pobrań: 266
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady postępowania egzekucyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Charakter prawny zasad postępowania egzekucyjnego Katalog zamknięty wynikający z działu ustawy
Wynik uogólnienia teoretycznego ,nie są konkretnie nazwane w ustawie; konsekwencją jest ich różna liczba oraz nazwy w zależności od opracowania 10. Zasada celowości art.7§2 Wskazuje ,że organ stosuje środki egzekucyjne w celu wykonania obowiązku. Dyrektywa wyboru śr. egzekucyjnego dla organu. Organ ma wybrać taki środek aby spowodował wykonanie obowiązku.
11. Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji art.6§1 Wskazuje na specyfikę postępowania egzekucyjnego; wierzyciel powinien dążyć do wykonania obowiązku w przypadku uchylania się od niego zobowiązanego. Wierzyciel nie jest podmiotem na rzecz ,którego płacimy zobowiązanie, jest on tylko przedstawicielem grupy dla której obowiązek jest wykonywany.
12. Zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie art.7§1 Organ stosuje środki przewidziane w ustawie; organowi nie wolno zastosować środka ,który nie został przewidziany w ustawie .Zasada pełni rolę gwarancyjną dla zobowiązanego.
13. Zasada stosowania najłagodniejszego środka egzekucyjnego art.7§2 Organ obowiązany jest stosować środek najmniej uciążliwy dla zobowiązanego; zastosowanie zasady celowości w pryzmacie tej zasady ale tylko w przypadku gdy mamy do wyboru więcej niż jeden środek egzekucyjny. Uciążliwość środka określa organ, natomiast ustawa określa śr. dla zobowiązanego w razie gdyby zastosowany śr. był zbyt dotkliwy. Uważa się że uciążliwość określa sama ustawa ustanawiając pewną hierarchię 14. Zasada niezbędności art.7§3 Wyklucza się prowadzenie egzekucji jeśli nie można osiągnąć celu. Egzekucja jest niedopuszczalna gdy:
Został wykonany obowiązek,
Obowiązek stał się bezprzedmiotowy ,jeżeli przestał istnieć z innej przyczyny niż jego wykonanie- przyczyny faktyczne
15. Zasada zagrożenia art.15 Zasada zagrożenia indywidualnego przybiera postać upomnienia ,które trzeba dostarczyć zobowiązanemu.
Natomiast zasada ta przybiera postać zagrożenia uprzedniego w przepisach ustaw art.150§3
(k) Uzależnienie wszczęcia postępowania egzekucyjnego od tego czy wierzyciel, po upływie terminu wykonania obowiązku ,przesłał zobowiązanemu pisemne upomnienie. W upomnieniu musi znajdować się wezwanie do spełniania zobowiązania oraz zagrożenie skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej. Postępowania może być wszczęte dopiero 7 dni po dostarczeniu upomnienia zobowiązanemu.
16. Zasada poszanowania minimum egzystencji art.8-11 oraz art.13 Jest to zasada charakterystyczna dla egzekucji. Istota polega na wprowadzeniu ograniczeń w zakresie egzekucji ,związane z tym ,że nie można odebrać wszystkiego zobowiązanemu.(dotyczy rzeczy potrzebnych do życia oraz pracy).


(…)

… czynności egzekucyjnych w porze dogodnej dla zobowiązanego(nie w porze nocnej oraz nie w dni wolne od pracy art.52§1) oraz jeśli jest konieczne przeszukanie rzeczy, musi się ono odbyć zgodnie z art.49a.
Jeśli występuje konieczność dokonania czynności w porze nocnej(ustawa określa to jako porę miedzy 21.oo a 7.oo) lub w dzień wolny od pracy(regulacją tą objęte są dni nie tylko ustawowo wolne ale i pozostałe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz