Zasady kształtowania struktur organizacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kształtowania struktur organizacyjnych - strona 1

Fragment notatki:

Zasady kształtowania struktur organizacyjnych: Zasada jedności celów - jednostki organizacyjne niższego szczebla mają własne cele w odniesieniu do celu głównego funkcjonowania całej organizacji, w której są. Zasada dezagregacji celu głównego na cele cząstkowe - drzewo celów przedsiębiorstwa jako całości, przez komórki, po stanowiska, powinno być spójne wewnętrznie. Zasada hierarchii służbowej - każdy uczestnik organizacji podlega jakiemuś przełożonemu, sam będąc zwierzchnikiem dla osób usytuowanych na niższym szczeblu hierarchii. Zasada rozpiętości kierownictwa - kierownik powinien kierować tylko taką liczbą bezpośrednio podwładnych, którą może kierować skutecznie. Zasada delegowania uprawnień - w miarę rozrostu przedsiębiorstwa, kierownictwo jest zmuszone przekazać część uprawnień decyzyjnych swoim podwładnym. Kierownik odpowiedzialny za cele strategiczne, pracownik za cele pozostałe, operacyjne. Zasada odpowiedzialności - kierownik może delegować swoje uprawnienia, ale odpowiedzialność pozostaje na jego głowie. Zasada równowagi zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności - uprawnienia powinny równać się zakresowi obowiązków, czyli każdy odpowiada tylko za te zadania, do których ma niezbędne uprawnienia Zasada specjalizacji - podział pracy na elementy proste, tak, aby były one możliwe do wykonania dla jednej osoby lub jednej grupy osób
Specjalizacja funkcjonalna
Specjalizacja przedmiotowa Zasada właściwego centrum koordynacji - koordynacja czynności w przedsiębiorstwie powinna być powierzona temu stanowisku, które jest najlepiej zorientowane na wszystkich sprawach wymagających uzgodnień. Zasada niezależności kontroli - czynności kontroli należy powierzyć osobie, która nie jest zainteresowana wynikami kontroli i służbowo nie podlega przedmiotowi kontroli.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz