Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 9 - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 9 - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 9 - strona 3

Fragment notatki:


Rozwój zasobów ludzkich (potencjału pracy) - wszelkie przedsięwzięcia, które prowadzą do wzrostu efektywności zasobów ludzkich oraz do podniesienia ich wartości rynkowej (w wymiarze nie adaptacji, ale ekspansji, polepszania zdolności do działania). Celem rozwoju potencjału pracy jest ciągłe doskonalenie poszczególnych elementów potencjału pracy indywidualnych pracowników lub określonych grup, aby dostosować owe elementy do zachodzących i przewidywanych zmian w organizacji i jej otoczeniu (trzy poziomy analizy problemu rozwoju potencjału społecznego: organizacji, grup, pracownika) Etapy procesu rozwoju zasobów ludzkich:
1) ustalenie potrzeb indywidualnych i organizacyjnych
2) decyzja o formie i metodach kształcenia
3) ocena efektywności programu Określanie potrzeb szkoleniowych z punktu widzenia efektywności pracy • poziom zapewnienia efektywności wykonywania pracy - w podejściu tradycyjnym należy wyjść od analizy stanowiska pracy, na podstawie której można określić wymagania odnośnie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, zdolności, zachowań
• doskonalenie efektywności wykonywanej pracy (nauka przez działanie)
• poziom wprowadzania innowacji - oznacza przegląd celów i procesów pracy, zmianę wykonania prowadzącą do poprawy efektywności Określenie potrzeb szkoleniowych może być dokonane w oparciu o benchmarking (porównywanie z najlepszymi), co pozwala określić standardy szkoleniowe w firmach o zbliżonym profilu działalności (zarówno stan szkoleń jak i efekty).
Metody identyfikowania potrzeb szkoleniowych: analiza dokumentów, obserwacja, badania ankietowe, wywiad
W tradycyjnym podejściu do rozwoju pracowników, jeżeli:
przygotowanie pracownika wymagań stanowiska → awans lub rozszerzenie zakresu obowiązków przygotowanie pracownika

(…)

… mogą, w łączącej ich umowie o pracę, dowolnie kształtować wzajemne prawa i obowiązki. Nie mogą one być jednak mniej korzystne niż te, które są przewidziane przepisami prawa pracy. Obowiązuje następująca hierarchia przepisów prawa pracy: 1) kodeks pracy
2) akty wykonawcze wydane na podstawie i w granicach kodeksowego lub ustawowego upoważnienia
3) układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe
4) regulaminy (np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz