Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 8

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 8 - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 8 - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 8 - strona 3

Fragment notatki:


FORMY ELASTYCZNOŚCI
ZEWNĘTRZNA (elastyczne kontrakty)
•Outsourcing
•Praca na czas określony
•Agencje pracy tymczasowej
•Dzielenie się pracownikami
•Samozatrudnienie
WEWNĘTRZNA (czasu pracy)
•Praca w niepełnym wymiarze
•Skompresowany tydzień pracy
•Zadaniowy czas pracy,
•Przerywany czas pracy
•Praca w weekendy •Praca o wydłużonym okresie rozliczeniowym
•Praca w nadgodzinach
•Elastyczne godziny pracy w skali dnia
FUNKCJONALNA (organizacji pracy)
•Wielozadaniowość
•Praca na zastępstwo
•Podział stanowisk pracy
•Praca na zmiany, na akord
Telepraca
WYNAGRADZANIA (nietypowe formy)
•Płaca powiązana z wynikami,
•Niższe wynagrodzenie, zasadnicze -w zamian wyższe bonusy za efekty,
•Udział w zysku firmy,
•Opcje na akcje
SKUTEK DLA FIRMY
•Elastyczna firma łatwiej znosi fluktuacje koniunktury i lepiej odpowiada na wyzwania globalizacji dzięki:
-Większej adaptacyjności i zdolności do restrukturyzacji,
-Mniejszej wrażliwości na zmiany zewnętrzne (szoki),
-Szybszemu przyswajaniu nowych technologii,
-Przyciąganiu i utrzymaniu wartościowych pracowników,
•Pozycja konkurencyjna elastycznej firmy jest lepsza.
ZASTRZEŻENIA WOBEC EFZ Z PUNKTU WIDZENIA FIRM
•Niższa kontrola wysiłku i uczciwości pracownika -przy zlecaniu na zewnątrz i pracy w domu,
•Krótkotrwały charakter relacji obniża motywację pracownika do sumiennej pracy,
•Konieczność częstszego wdrażania nowych pracowników,
•Trudność ustalenia adekwatnego wynagrodzenia
KIEDY ELASTYCZNE FORMY SĄKORZYSTNE DLA PRACOWNIKA?
•Gdy prowadzą do lepszej płacy lub obniżają koszty życia (dojazdy) •Gdy poprawiają proporcje między pracą a czasem wolnym dzięki
-Swobodnemu kształtowania czasu pracy zgodnie z bieżącymi potrzebami,
-Godzeniu pracy z życiem prywatnym -szczególnie kobiet,
-Większej indywidualnej odpowiedzialność za własną pracę,
-Umożliwieniu godzenia pracy z nauką i (pozazawodowego) rozwoju osobistego,
•Gdy pozwalają na lepszą adaptację do zmian w cyklu życia
-Łagodne wyjście z rynku pracy osób starszych,
-Zdobycie doświadczenia i umiejętności zawodowych -osoby młode -Utrzymanie kontaktu z rynkiem pracy -osoby nie pracujące
•Gdy są właściwie zorganizowane i uelastyczniają rynek mogą stanowić pierwszy krok do stabilnego zatrudnienia, obniżając stres u bezrobotnych
Główne elastyczne formy zatrudnienia:


(…)

…,
• testy i ostateczna rozmowa z kandydatem,
• badania lekarskie,
• zatrudnienie wybranego kandydata.
Instrumenty (narzędzia) selekcji - wszelkie źródła informacji o kandydatach do pracy:
• CV, list motywacyjny, kwestionariusz
• rozmowa z kandydatem do pracy (wstępna rozmowa kwalifikacyjna, wywiad pogłębiony, stresujący),
testy psychologiczne (wiadomości, sprawności, uzdolnień, inteligencji, symulacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz