Nowe formy zatrudnienia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowe formy zatrudnienia - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

2.Nowe formy zatrudnienia Nowoczesne formy zatrudnienia można rozumieć a) szeroko i b) wąsko
a) odnoszą się do wszelkich form zatrudnienia, które są odmienne od modelu typowego (tj. od pracy w ramach pracowniczego stosunku zatrudnienia, a więc świadczonej pod kierownictwem , w pełnym wymiarze czasu pracy przez 5 dni w tygodniu, na czas nieokreślony), stwarzając stronom stosunku pracy poprzez elastyczność przyjętych w nim rozwiązań większe możliwości realizowania ich własnych interesów. W tym znaczeniu będą to np. umowy cywilnoprawne, praca na czas określony, praca niepełnowymiarowa b) są to takie przejawy pracy, które nie maja odpowiednika w dotychczasowej, długoletniej praktyce zawodowej i odznaczają się rzeczywistą cechą nowości, np. telepraca, praca tymczasowa. Przyczyny występowania nowych form są różne, wymusza to rynek pracy, wpływa na to również zmiana relacji pracodawca-pracownik. Nowe formy są z jednej strony instrumentem ogólnego procesu uelastyczniania prawa pracy i indywidualnej elastyczności zatrudnienia dostosowanej do potrzeb konkretnych przedsiębiorców, a także źródłem potanienia kosztów pracy. praca tymczasowa - kilka słów
telepraca - kilka słów praca na wezwanie - istota: świadczenie pracy nie odbywa się w sposób ciągły i systematyczny, ale wyłącznie „pod zapotrzebowanie” i „na wezwanie”.
2 możliwe warianty prawne:
a) strony zawierają umowę, która przewiduje świadczenie pracy tylko w okresie wyznaczonym poprzez wezwanie
b) przewiduje układ pracy o charakterze cywilnoprawnym(tj. w umowie przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia w określonym terminie umowy o pracę, jeśli zaistnieje potrzeba wezwania pracownika do pracy. Po wezwaniu nawiązywany jest stosunek pracy czasowy. samozatrudnienie - zasadniczo wiąże się z prowadzeniem jednoosobowej działalności gosp., a więc ze świadczeniem usług na rzecz konkretnego podmiotu przez drobnego przedsiębiorcę. Związane z chęcią redukcji pośrednich kosztów pracy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz