Zarządzanie produkcją i usługami - wykłady

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie produkcją i usługami - wykłady - strona 1 Zarządzanie produkcją i usługami - wykłady - strona 2 Zarządzanie produkcją i usługami - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

ZARZADZANIE PRODUKCJA I USLUGAMI:
-Frederick Taylor - organizacja procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki. Badania przy sortowaniu kulek do łożysk rowerowych oraz badania nad pracą ładowaczy zatrudnionych przy wyładunku i załadunku na bocznicy kolejowej i placu składowym takich materiałów, jak ruda, węgiel, koks, itd. Wyniki tych badań polegały głównie na: podziale całego procesu produkcyjnego na jak najprostsze czynności, których opis dostawali robotnicy każdego dnia; uzależnieniu płacy od wykonanych zadań (plus premie), oraz na eliminacji najsłabszych pracowników a pozostawieniu najlepszych. Dzięki takim usprawnieniom powstała możliwość ograniczenia liczby zatrudnionych pracowników, skrócenia dnia pracy czy podniesienia wypłat, a zarazem zwiększyła się wydajność pracy. -chronometraż - technika mierzenia czasu, która pozwala określić jego normy potrzebne na wykonanie zadania roboczego lub jego części. Charakterystyczną cechą jest pomiar czasu trwania elementów pracy, które powtarzają się cyklicznie. -Henry Gantt - opracowanie i wdrożenie czasowo-premiowego systemu płac. System zakładał opracowanie specjalnej karty, na której wyszczególniano najlepszą metodę wykonania każdego zadania (pracy), szczegółowe narzędzia, których należy użyć, a ponadto określano czas przeznaczony na każdą z czynności.
-Frank i Lilian Gilbrethowie i cyklografia, chronocyklografia - metodę badania przebiegu i czasu trwania ruchów roboczych. Początkowo zastosowali metodę cyklograficzną. Polegała ona na tym, iż robotnikowi przyczepiano niewielkie żaróweczki połączone ze źródłem prądu elektrycznego do przegubów i łokci. Robotnik był fotografowany aparatem z migawką, nastawioną na długi czas naświetlania, podczas pracy w zaciemnionym pomieszczeniu. Na kliszy świecące się żaróweczki wyznaczały tor ruchów roboczych. Analiza takich zdjęć pozwalała badać i usprawnić przestrzenny przebieg ruchów roboczych, ale nie ukazywała ruchów w czasie. Wprowadzili, więc pewne usprawnienia: do obwodu elektrycznego włączyli przerywacz prądu, pracujący z dużą, znaną częstotliwością. Po tej modyfikacji przebieg ruchów roboczych jawił się na kliszy nie linią ciągłą, lecz przerywaną. Znając częstotliwość przerywacza, mogli z dużą dokładnością ustalić czas trwania ruchów elementarnych. W ten sposób powstała technika chronocyklograficzna. -Karol Adamecki i harmonogram - opracowanie innowacyjnej metody kontroli jakości blach kotłowych oraz wynalezieniem urządzenia wykorzystywanego do pomiaru deformacji walców. Jednak jego największym sukcesem było opracowanie harmonogramów (wykres planowanego przebiegu czynności, robót, produkcji w ciągu pewnego czasu)
-Henry Ford - zrewolucjonizował rynek motoryzacji poprzez realizację swojego pomysłu na samochód dla wszystkich. Zasady: 1. Produkcja masowa jest oparta na podziale pracy na jak najmniejsze cząstki. 2.wysokie płace. 3.brak hierarchii; prostota i minimalizacja


(…)

… użytkowników, przy właściwym zaangażowaniu kierownictwa, pracowników oraz wykorzystaniu zalet pracy zespołowej. Rynek usług branży TSL
-transport i spedycja kolejowa
-transport i spedycja samochodowa/drogowa
-transport intermodalny
-magazynowanie
-usługi typu KEP - Kurierskie Ekspresowe Pocztowe
CIAGLY PROCES ULEPSZANIA (CPU)
Cele: wzmocnienie konkurencyjności poprzez ulepszenie jakości produktu, obniżenie…
…, które jest badane.
-socjogram - graficzna prezentacja stosunków między ludźmi, więzi społecznych lub relacji sympatii-antypatii, uznania itp.
-analiza morfologiczna - logiczno-analityczną metodą poszukiwania i osiągania twórczych rozwiązań problemów w drodze systematycznej analizy wszystkich możliwych rozwiązań
-burza mózgów - metody twórczego rozwią­zywania problemów. Charakteryzuje je wykorzystanie intuicji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz