Zarządzanie bez budżetowania, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie bez budżetowania, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

Zarządzanie bez budżetowania (tzw. beyond budgeting)
W przedsiębiorstwach, w których nie stosuje się tradycyjnego budżetowania, są wykorzystywane nowe techniki zarządzania, np. zarządzanie wartością, zarządzanie na podstawie działań, strategiczna karta wyników, zarządzanie procesami.
W innych jednostkach bardziej polega się na umiejętnościach ich pracowników, kroczącym prognozowaniu oraz regularnych strategicznych analizach.
Zarządzanie bez budżetowania bazuje na 12 zasadach zarządzania:
ład korporacyjny- podstawą działania są jasne wartości i zasady, nie zaś misja i wizja
odpowiedzialność za dokonania- menedżerowie powinni być odpowiedzialni za osiąganie konkurencyjnych dokonań, nie za realizację budżetów
delegowanie uprawnień- pracownikom przekazuje się swobodę decyzyjną i możliwości działania
struktura- organizacja jest kształtowana sieciowo i procesowo, a nie funkcjonalnie i w podziale na wydziały
koordynacja- jest uwzględniana poprzez wieloprzekrojowe zależności między procesami i systemami informacyjnymi przywództwo- coaching i wyzwalanie w pracownikach zaangażowania
wytyczanie celów- ma służyć pokonywaniu konkurencji, a nie dotrzymaniu budżetu
formułowanie i wdrażanie strategii- ustanowienie i realizacja strategii to proces ciągły, a nie dyrektywa przekazywana odgórnie raz do roku
zarządzanie antycypacyjne- wymaga stosowania prognostycznych systemów zarządzania strategicznego, a nie dokonywania krótkoterminowych korekt
zarządzanie zasobami- ma prowadzić do dostępności zasobów w działalnościi operacyjnej uwzględniając godziwą cenę, gdy zasoby te są potrzebne, nie zaś na bazie alokacji za pomocą budżetu
pomiar i sterowanie- polega na wykorzystaniu kilku kluczowych wskaźników niezbędnych do sterowania dokonaniami organizacji zamiast sporządzania wielu bardzo szczegółowych raportów
zasady wynagradzania- uwzględniają wynagrodzenia kształtowanie na podstawie dokonań przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej, nie zaś wcześniej ustalonych celów
Osiąganie zadowalających wyników finansowych w zarządzaniu z pominięciem budżetów jest możliwe dzięki zarządzaniu wykorzystującemu w coraz większym stopniu decentralizacje, zaufanie, inicjatywę, wiedzę, współdziałanie pracowników oraz kroczące prognozowanie.
Korzyści zarządzania bez budżetowania
Korzyścią rezygnacji z tradycyjnego budżetowania krótkookresowego jest duża oszczędność czasu pracy kierowników i podwładnych włączonych wcześniej w tworzenie, korygowanie i monitorowania budżetów, zauważana w pierwszym roku po zaniechaniu budżetowania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz