Rachunkowość zarządcza- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza- wykład 3 - strona 1 Rachunkowość zarządcza- wykład 3 - strona 2 Rachunkowość zarządcza- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość zarządcza
prof. UE dr hab. Andrzej Piosik
Wykład nr 3
Budżetowanie str. 192
Struktura piramidy planów str. 193
Budżety - plany wyrażone kwantytatywnie, plany działalności przedsiębiorstwa.
Nie da się precyzyjniej niż kwantytatywnie przedstawić planów działania jednak precyzyjnie można planować tylko w stosunkowo krótkim horyzoncie.
Budżety - plany o stosunkowo krótki horyzoncie czasowym, z reguły nie przekraczającym najbliższego roku, zwykle z podziałem na odcinki miesięczne.
Typowe komponenty budżetu głównego schemat str. 201
Funkcje budżetowania, konflikt funkcji str. 194
• Planowanie
• Motywowanie
• Tworzenie wzorców oceny działalności i pracy zespołów ludzkich
• Koordynowania
• Uczenia się
Konflikty pomiędzy funkcjami budżetowania str. 195 - 196
• Funkcja planowania i motywowania
• Funkcja motywowania a funkcja oceny
Praktyczne aspekty (zasady) procesu budżetowania str. 196 -202
1. Horyzont czasowy
2. System powiązania z planami długoterminowymi
3. Potrzeba elastyczności
4. Korekty budżetu
5. Zasada partycypacji
6. Administrowanie budżetem (przygotowanie budżetu i przewodnika budżetowego)
7. Fazy budżetowania
Przewodnik budżetowy str. 199
• Cele budżetowania główne, drugorzędne oraz pożądane wyniku budżetowego
• Funkcje poszczególnych członków organizacji (kierowników i podlegających im pracowników) w zakresie budżetowania
• Przygotowanie budżetu
• Zatwierdzenie budżetu
• Kalendarz budżetowy i formy raportów stosowanych w budżetowaniu
Doczytać o standaryzacji kosztów rozdział 7
Fazy budżetowania str. 199
• Przekazanie założeń do sporządzania budżetu
• Przygotowanie budżetu
• Weryfikacja i zatwierdzenie budżetu
Budżetowanie kosztów uznaniowych
• Podejście ogólne (top-down apporoach) w którym szuka się odpowiedzi na pytanie na jaki przedział kosztów firma może sobie pozwolić (na przykładzie projekcji RZiS)
• Podejście oddalone (bottom-up apporoach) w którym kierownik każdej komórki organizacyjnej dokonuje szacunku funduszy wymaganych do realizowania swoich zadań
• Podejście łączne, ponieważ zastosowanie jednego w postaci czystej mogłoby doprowadzić do dysharmonii budżetu z planami nadrzędnymi.
Budżetowanie bazujące na priorytetach, budżetowanie na bazie rzeczowej (ZBB)


(…)

… budżetowania str. 222 - 223
• Budżetowanie stanowi barierę w rozwoju przedsiębiorstw
• Wzrasta znaczenie kapitału intelektualnego co oznacza że czynnikiem zaspokajania potrzeb klientów
jest właściwe zarządzanie wiedzą
• Zmniejsza się znaczenie struktur dewizjonalnych w zarządzaniu
• Wzrasta natomiast rola struktur sieciowych
Proponują alternatywny mechanizm sterujący
• W zakresie prognozowania i alokacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz