Zarys historii górnictwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarys historii górnictwa - wykład - strona 1 Zarys historii górnictwa - wykład - strona 2 Zarys historii górnictwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: 2. Zarys historii górnictwa polskiego.
2.1. Rozwój górnictwa na ziemiach polskich.
Górnictwo towarzyszy ludzkości od najdawniejszych czasów. Już w czasach przedhistorycznych człowiek wydobywał z ziemi różne minerały oraz skały, z których wyrabiano narzędzia, przedmioty codziennego użytku, broń i ozdoby.
Dzięki pracom archeologów wiemy, że na ziemiach polskich wydobywano:
- krzemień - ok. 6000 lat p.n.e. (kopalnia w Krzemionkach Opatowskich),
- jantar, czyli bursztyn - ok. 3000 lat p.n.e. (wybrzeże Bałtyku), - sól kamienną - ok. 3000 lat p.n.e. (okolice Inowrocławia), - kruszce i rudy metali - ok. 1000 lat p.n.e.,
- rudy żelaza - ok. 700 lat p.n.e. (Nowa Słupia koło Kielc). Najstarsze wzmianki historyczne mówią o licznych kopalniach soli, czyli o salinach, jakie pracowały za ziemiach polskich oraz o kopal­niach złota, srebra, ołowiu i miedzi. Znacznie później rozwinęło się górnictwo węgla kamiennego.
Jak wynika ze źródeł pisanych, węgiel był już znany w X wieku n.e., lecz nie znajdował żadnego zastosowania. Pierwsze wzmianki o wydobywaniu węgla na Dolnym Śląsku pochodzą z 1366 roku, a na Górnym Śląsku z 1545 roku, ale również w tych czasach węgiel nie znajdował szerszego zastosowania. Dopiero rozwój przemysłu me­talurgicznego oraz zbudowanie przez Jamesa Watta w 1770 r. maszyny parowej spowodowało gwałtowny wzrost zapotrzebowania na węgiel, a to z kolei rozpoczęcie eksploatacji węgla na skalę przemysłową. Od tego momentu znaczenie węgla kamiennego, a pozniej także - po rozwoju energetyki - węgla brunatnego stale rośnie.
Mimo różnych okresowo zahamowań w wydobyciu węgla od przeszło 100 lat obserwuje się stały wzrost jego wydobycia, jak również doskonalenie techniki górniczej.
Głównie dla propagowania wiedzy o przeszłości górnictwa węg­lowego na ziemiach polskich otwarto w dniu 4.12.1979 r. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Jakkolwiek najmłodszą gałęzią górnictwa jest górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, to jego początki znajdujemy w Polsce. Ropa naftowa była znana od dawna, lecz podobnie jak węgiel nie miała szerszego zastosowania. Dopiero wynalezienie przez. naszego rodaka Ignacego Łukasiewicza w 1853 r. lampy naftowej i opracowanie sposobów przeróbki ropy na naftę oraz inne produkty dało początek rozwoju górnictwa naftowego na Podkarpaciu. Wynalezienie silnika spalinowego i jego liczne zastosowania spowodowały olbrzymie zapo­trzebowanie na produkty naftowe oraz bardzo szybki rozwój górnict­wa naftowego na całym świecie.
W Bóbrce koło Krosna na terenach pierwszej na świecie eks­ploatacji ropy naftowej utworzono Muzeum Górnictwa Naftowego. Na terenie tego muzeum znajduje się między innymi jedna z pierw­szych kopa

(…)

… w niebezpieczeń­stwie towarzyszącym zawsze w pracy powodowała, że więź koleżeńs­ka była zawsze silniejsza niż w innych zawodach. We wszystkich okazjach występowali wspólnie przedstawiając swoją solidarnością siłę, z którą musieli się liczyć właściciele kopalń, a nawet władze państwowe.
Jako zwarta grupa społeczna górnicy występowali razem w obro­nie swych praw narodowych, biorąc udział w trzech powstaniach śląskich
… w Zagłębiu Dąbrowskim i rozpoczął ich eksploatację w Dąbrowie Górniczej. Popierał rozwój górnictwa i hutnictwa w Staropolskim Okręgu Przemysłowym i przygotowywał plany jego rozbudowy. Był głównym inicjatorem utworzenia Szkoly Akademiczno-Górniczej w Kielcach.
Ignacy Domeyko (1801 do 1889) zasłynął jako wybitny znawca górnictwa. Wychowanek uniwersytetu w Wilnie brał udział w po­wstaniu 1830 r. Na emigracji…
… koksu w miejsce węgla drzewnego. Dzięki pomocy Anglika Johna Baildona zbudowano nowe zakłady hutnicze oparte na nowo­czesnych wówczas angielskich wzorach. Reden podróżował również do Polski, gdzie zwiedzał Wieliczkę i Olkusz. Zmarł w 1815 r. Pionierem wprowadzania, a następnie budowy maszyn parowych na Górnym Śląsku był Holzhausen. Piersze maszyny sprowadzano z Anglii (S. Humprey).
Wielkie zasługi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz