Zagrożenia społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia społeczne - strona 1 Zagrożenia społeczne - strona 2 Zagrożenia społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Zagrożenia społeczne Zagrożenia społeczne dotyczą przede wszystkim poziomu bezpieczeństwa socjalnego. Bezpieczeństwo to tyle co wolność od zagrożenia. Zagrożenia naruszają bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach życia społecznego. W wymiarze obiektywnym przeciwieństwem bezpieczeństwa jest zagrożenie zaś subiektywnym - strach, lęk. Lęk neurotyczny w sytuacji realnych zagrożeń jest określany jako dewiacja jednostkowa, jeśli jednak lęk szerzy się wśród wielu członków społeczeństwo staje się faktem społecznym mający swój obiektywny wyraz. Zagrożenia w ujęciu indywidualnym mogą mieć dwojaki wymiar:
mogą występować niezależnie od jednostki
mogą być zależne od działań jednostki jeśli podejmuje ona zbyt duże ryzyko. J. Supińska proponuje następujący systematyczny przegląd zagrożeń: przyroda czyli ekosfera. Naturalne środowisko określane jako najstarsze źródło zagrożeń dla gatunku ludzkiego. Stanowi ono zagrożenie jeśli ginie zniszczona i zdominowana przez człowieka ale także gdy dominuje nad człowiekiem powodując różnego rodzaju klęski żywiołowe. Technika czyli stworzona przez człowieka technosfera. Niesie ona zagrożenie gdy jest niedoskonała, niesprawna, nieekonomiczna ale także wówczas gdy jest tak rozwinięta gdy przerasta możliwości zrozumienia. Jak mówi autorka gdy przerasta ona możliwości obsługi i okiełznania stwarza świat wykraczający poza sferę ludzką np. w architekturze, urbanistyce czy informatyczną. System społeczno - ekonomiczno - polityczny i uwarunkowania ich konkretnych zachowań jednostek. Wymienia ona:
Zorganizowaną pomoc: wojny, zbrojne konflikty, represje, system prawny ograniczający wolność, czy też niepraworządność;
Ekonomiczna walka o byt między konkurującymi ze sobą producentami na rynku oraz odpowiednik tej walki w innych sferach życia, co daje psychologiczny aspekt dżungli
Wyzysk i amencja pracy
Nadmierne wymagania formułowane bądź to bezpośrednio np. jako nakaz prefekcjonalistycznej kultury lub pośrednio jako pochodna sytuacji konkurencyjności i przerostu aspiracji.
Nadmierne natręctwo instytucji ingerujących w życie prywatne jednostki i rodziny, naruszających niezbędną dla zdrowia psychicznego intymności, nawet wówczas gdy celem tych ingerencji jest dobro człowieka.
Tempa zmian, ich nierównomierność i różnokierunkowość określana jako niekorzystny dal ludzkiej psychiki szok przyszłości. Tu również zagrożenia wynikają z cyklicznych załamań gospodarki czy wreszcie różnego rodzaju napięcia wywołane przez lokalne krótkookresowe, zwiększone tempo wydarzeń; Agresja innych jednostek czyli występujące we wszystkich epokach i systemach zachowania patologiczne przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, nietolerancja, nienawiść i zawiść. Przybierające różne formy zachowań skierowanych na innych ludzi.

(…)

… wsparcie w rodzinie, brak wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, samotna starość i marginalizacja społeczna.
zagrożenie ekonomiczne. Bezwzględne ubóstwo, brak odpowiedniego zabezpieczenia materialnego w przypadku określonych zdarzeń losowych.
zagrożenia fizyczne. Czyli wzrost przestępstw przeciwko zdrowiu, zabójstwa, przemoc, terroryzm.
zagrożenia rozwoju. Czyli utrudniony dostęp do szkół, niski poziom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz