Zagospodarowanie placu budowy projekt 2 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagospodarowanie placu budowy projekt 2 - omówienie - strona 1 Zagospodarowanie placu budowy projekt 2 - omówienie - strona 2 Zagospodarowanie placu budowy projekt 2 - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

    Zagospodarowanie placu budowy   Rodzaj budowy: dom jednorodzinny   Lokalizacja: Rumia, ul. Kosynierów 15   Inwestor: Jan Kowalski    1. Plan BIOZ    1.1. Zakres robót i kolejnośd ich realizacji     pomiary geodezyjne     usunięcie humusu     wykonanie ogrodzenia    wykonanie furtek w ogrodzeniu    wykonanie bramy wjazdowej i wyjazdowej w ogrodzeniu    wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt wielootworowych    wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię     wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni 1m2)    montaż barakowozów    wykonanie opraw oświetleniowych    doprowadzenie rurociągu wody zimnej o średnicy 65mm    montaż szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych    wykonanie zasieków na materiały sypkie z prefabrykowanych elementów stalowych i płyt  żelbetowych     1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub  rozbiórce     nie występują     1.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stanowid zagrożenie zdrowia i  życia ludzi     Wszelkie prace w pobliżu sprzętu mechanicznego    Zagrożenie na drodze wewnętrznej na placu budowy przy wjeździe i wyjeździe na plac budowy    Strefa magazynowania    Przewody elektryczne prowadzone górą między słupami oświetleniowymi    Urządzenia elektryczne będące na wyposażeniu placu budowy     1.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych     Montaż rusztowao    Roboty w bliskiej odległości instalacji elektrycznych    Roboty przy wykonywaniu pokrycia dachowego    Praca żurawia lub innego sprzętu mechanicznego    Niezabudowane ściany wykopów ziemnych     Roboty budowlane, stwarzające ryzyko upadku z wysokości    Prace narzędziami elektromechanicznymi     Prace wykonywane przy użyciu palnika acetylenowego    Spawanie    Prace podczas montażu elementów prefabrykowanych o masie powyżej 500kg   6   1.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych     Plac budowy musi byd oznakowany tablicą informacyjną i ostrzegawczą    Plac budowy wydzielony ogrodzeniem o wysokości 2m    Każdy wjazd i wejście na plac budowy oznakowane ostrzegawczą tablicą    Strefa niebezpieczna zagrożona spadaniem przedmiotów z wysokości oznakowana i zabezpieczona  daszkiem   Miejsca robót w pobliżu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej-  wydzielone i oznakowane napisami ostrzegawczymi    Roboty w pobliżu instalacji wykonywane muszą byd ręcznie bez użycia narzędzi mechanicznych  

(…)

… działki
o Działka o numerze 205/45 AB11
 Powierzchnia działki
o 1500 m2
 Funkcja działki
o Pod zabudowę
 Rodzaj zabudowy
o Dom mieszkalny, przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny, powierzchnia zabudowy 300m2.
8
 Kształt
o Działka w kształcie prostokąta, niezabudowana. Teren działki płaski.
 Wymiary
o 50x30 m
 Opis sąsiedztwa
o Działki sąsiednie od strony wschodniej i zachodniej, od strony północnej działka graniczy z drogą
polną, od strony południowej graniczy z drogą asfaltową.
 Media
o Dostęp do mediów takich jak energia elektryczna, gaz, woda zimna, kanalizacja od strony drogi
gminnej.
2.2. Opis zabudowy
 Opis budynku
o Projektowany na działce budynek mieszkalny jest jednorodzinny, parterowy z poddaszem
użytkowym oraz garażem, nie podpiwniczony.
 Powierzchnia budynku
o Powierzchnia zajmowana…
… wewnętrzna
prosta, wyjazd na stronie północnej ogrodzenia na drogę polną (mającą połączenie z drogą gminną).
2.4. Kolejnośd wykonywanych prac
 pomiary geodezyjne (dwuosobowy zastęp geodezyjny)
 usunięcie humusu (zdjęcie wierzchniej warstwy o grubości 15cm za pomocą spycharki
)
 wykonanie ogrodzenia (siatka stalowa rozpięta na słupach stalowych obetonowanych)
 wykonanie furtek w ogrodzeniu (z łat…
… całkowita: 78m2
3.3. Maszyny i narzędzia przewidziane na placu budowy
 Żuraw samochodowy
 Wyciąg słupowy
 Samochód osobowy
Samochód dostawczy do wewnęrznych potrzeb budowy
t
 Mikrobus
 Ręczna piła elektryczna
 Piła przycinarka (poprzeczna)
 Ręczna wiertarka elektryczna x2
 Ręczna wiertarka elektryczna do metalu
 Śrubokręt elektryczny
 Piła do metalu przenośna
10
 Szlifierka kątowa

Spawarka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz