Zagadnienia do egzaminu z mechaniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu z mechaniki - strona 1

Fragment notatki:

STATYKA
1. Zasady statyki.
2. Prawa Newtona.
3. Stopnie swobody, więzy i ich oddziaływania.
4. Moment siły względem punktu, zmiana bieguna redukcji.
5. Moment siły względem osi.
6. Zależności pomiędzy momentem siły względem punktu i momentem siły względem osi.
7. Redukcja i równowaga dowolnego przestrzennego układu sił. Skrętnik.
8. Redukcja sił wewnętrznych w prętach płaskich,
9. Zależności różniczkowe między siłami wewnętrznymi.
10. Tarcie i prawa tarcia.
KINEMATYKA
1. Równania ruchu punktu.
2. Prędkość punktu.
3. Przyśpieszenie punktu.
4. Podział ruchów punktu ze względu na przyśpieszenie normalne i styczne.
5. Zależność między prędkościami punktów ciała sztywnego w przestrzeni.
6. Ruch postępowy ciała sztywnego.
7. Ruch obrotowy ciała sztywnego.
8. Ruch płaski ciała sztywnego; równania ruchu; metody wyznaczania prędkości i przyśpieszeń.
9. Ruch kulisty ciała sztywnego; prędkość i przyśpieszenie w ruchu kulistym.
10. Ruch złożony.
DYNAMIKA
1. Dynamiczne równania ruchu punktu materialnego.
2. Zasada D'Alemberta.
3. Pęd masy. Impuls siły. Kret.
4. Praca mechaniczna.
5. Energia kinetyczna. Zasada równowartości pracy i energii kinetycznej.
6. Potencjalne pole sil. Energia potencjalna.
7. Zasada zachowania energii.
8. Zasada ruchu środka masy.
9. Zasada pędu i zachowania pędu.
10. Zasada krętu i zachowania krętu.
11. Geometria mas - teoria momentów bezwładności. Momenty dewiacji.
12. Energia kinetyczna w ruchu postępowym i obrotowym.
13. Twierdzenie Koeniga.
14. Dynamika ciała sztywnego - ruch postępowy.
15. Ruch obrotowy.
16. Ruch płaski.
17. Wahadło fizyczne
18. Wahadło matematyczne
19. Reakcje dynamiczne łożysk osi obrotu
20. Oś swobodna
21. Zderzenia proste centralne. Współczynnik restytucji
Mechanika relatywistyczna
1. Szczególna teoria względności
2. Transformacja Lorentza.
3. Zjawisko kontrakcji przestrzeni.
4. Zjawisko dylatacji czasu.
5. Masa spoczynkowa i relatywistyczna.
6. Relatywistyczny pęd i zasada pędu.
7. Energia relatywistyczna i spoczynkowa.
8. Zasada zachowania energii.
Mechanika kwantowa
1. Dualizm korpuskularno - falowy
2. Fala materii i jej długość oraz częstotliwość


(…)

… kwantowa
1. Dualizm korpuskularno - falowy
2. Fala materii i jej długość oraz częstotliwość
3. Zasada nieoznaczoności Heisenberga
4. Zmienne komplementarne i zmienne zgodne.Równanie Schródingera 6. Funkcja falowa i operator Hamiltona.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz