Wznowienie postępowania administracyjnego - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wznowienie postępowania administracyjnego - omówienie - strona 1 Wznowienie postępowania administracyjnego - omówienie - strona 2 Wznowienie postępowania administracyjnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wznowienie postępowania administracyjnego Jest to instytucja umożliwiająca ponowne rozpatrzenie sprawy i ponowne wydanie decyzji w sprawie w której wcześniej była już wydana ostateczna decyzja administracyjna.
Wyczerpujący, enumeratywny katalog przesłanek wznowienia postępowania zawarty jest w Art. 145 par 1 i Art. 145a par1 k.p.a. W żadnych innych przypadkach jak w tych określonych w powyższych artykułach wznowienie postępowania ,nie będzie możliwe.
1 przesłanka.
Dowody ,na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.
Dokument urzędowy był podrobiony lub przerobiony,
Świadek złożył fałszywe zeznania.
2 przesłanka
Decyzja została wydana w wyniku przestępstwa.
Groźba bezprawna Korupcja
W oparciu o te dwie przesłanki będzie możliwe wznowienie postępowania co do zasady gdy owe okoliczności zostały wykazane orzeczeniem sądu lub innego organu. Chodzi o wykazanie, że miało miejsce np. podrobienie dokumentu czy też miała miejsce korupcja)
Ale wyjątkiem jest sytuacja w, której sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste a wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia zagrożenia dla życia lub zdrowia ,ludzkiego lub powstania poważnej szkody dla interesu społecznego.
Czyli jeżeli fakt przestępstwa jest oczywisty a wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego lub powstania poważnej szkody dla interesu społecznego można nie czekać na takie orzeczenie i wznowić postępowanie.
W oparciu o te dwie przesłanki postępowanie może być wznowione także wtedy gdy z powodu przeszkody prawnej lub upływu czasu postępowanie przed sądem lub właściwym organem nie może być wszczęte.
-przedawnienie
-amnestia lub -abolicja
3 przesłanka
Decyzja została wydana przez pracownika lub organ ,który podlegał wyłączeniu a wyłączony nie został.
Zwróćmy uwagę na to ,ze zgodnie z Art. 24 pracownik organu podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu ,czyli podlega wyłączeniu z udziału we wszystkich czynnościach postępowania ,zarówno w stadium wszczęcia postępowania ,w stadium postępowania wyjaśniającego i w końcu w stadium orzeczniczym.
Natomiast będzie przesłanką wznowienia tego postępowania wyłącznie wtedy gdy została wydana decyzja przez pracownika , który został wyłączony ale mimo to brał udział w postępowaniu.
Jeżeli ten wyłączony pracownik jedynie przygotowywał daną decyzję ,ale jej nie wydał to nie zachodzi przesłanka do wznowienia postępowania.


(…)

… wstępne) występuje przy zawieszeniu postępowania.
Jak do wydania decyzji jest niezbędne rozstrzygnięcie jakiejś kwestii przez sąd lub inny organ to organ administracji czekając na to rozstrzygnięcie powinien zawiesić postępowanie administracyjne ,bo to rozstrzygnięcie rzutuje na treść decyzji.
Ale jeżeli zawieszenie postępowania zagrażałoby najbardziej chronionym przez prawo dobrom np. życiu lub zdrowiu…
… prawa, a po jakimś czasie Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, że ustawa, która zawierała dany przepis jest niezgodna z Konstytucją lub niezgodny z ustawą ,jeżeli dany przepis znajdował się w rozporządzeniu. Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego składa się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
To jest wyczerpujący katalog przesłanek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz