Rodzaje decyzji, jakie mogą być wydane po wznowieniu postępowania- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje decyzji, jakie mogą być wydane po wznowieniu postępowania- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

. Rodzaje decyzji, jakie mogą być wydane po wznowieniu postępowania?
Po wznowieniu postępowania mogą być wydane następujące decyzje:
@ uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek niezbędnych do wznowienia postępowania, i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie w sprawie
@ odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli nie stwierdzi istnienia przesłanek niezbędnych do wznowienia postępowania
@ odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek niezbędnych do wznowienia postępowania, lecz:
a)  w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie decyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotychczasowa
b)  wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów:
& jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
& 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Odmawiając uchylenia decyzji w dwóch ostatnich przypadkach, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza istnienie przesłanek niezbędnych do wznowienia postępowania oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające uchylenie decyzji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz