Wznowienie postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wznowienie postępowania administracyjnego - strona 1 Wznowienie postępowania administracyjnego - strona 2 Wznowienie postępowania administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:

Wznowienie postępowania administracyjnego.
WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA :
instytucja proceduralna
daje prawną możliwość ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
i ponownego rozstrzygnięcia sprawy,
w której została już wydana decyzja administracyjna (art. 145 §1)
Jest ona stosowana gdy:
po wydaniu decyzji ostatecznej ujawniła się wadliwość postępowania
pojawiły się okoliczności, które pozbawiają znaczenia przesłanki na których oparta byłą decyzja
więc decyzje te stają się wtedy wadliwe ze względu na:
ujawnienie lub powstanie nowych okoliczności
naruszenie obowiązujących norm prawnych
Przyczyny wznowienia postępowania (art. 145 §1 i art. 145a k.p.a.):
dowody dot. istotnych okoliczności są fałszywe
decyzja została wydana w wyniku przestępstwa
Ad 1, 2:
W zasadzie po stwierdzenia sfałszowania lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu.
Przed: zdarzenie oczywiste, wznowienie jest niezbędne dla ochrony życia, zdrowia albo uniknięcia poważnej szkody interesu społecznego.
Stosujemy również, gdy postępowanie nie może być wszczęte z powodu upływu czasu lub innych przyczyn określonych prawnie
decyzja została wydana przez organ lub pracownika wyłączonego (art. 24, 25, 27)
strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu
wyjście na jaw dowodów i okoliczności istniejących w dniu wydania decyzji ale nieznanych organowi
decyzja wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska organu
zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 §2)
decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione
Ustawa z 1.08.2007 o TK dodała art. 145a: „można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy TK orzekł o niezgodności aktu normatywnego z K, umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja”.
Ograniczenia uchylenia decyzji z przyczyn uzasadniających wznowienia postępowania:
czasowe:
1. i 2. - 10 lat od doręczenia / ogłoszenia decyzji
z pozostałych przyczyn - 5 lat
jeżeli w wyniku wznowienia mogłaby zapaść tylko decyzja odpowiadająca w swej istocie wydanej już decyzji (art. 146 §2)
Jeżeli na wniosek strony  stosujemy przepis wyjątkowo
inne z ustaw szczególnych: np. ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym  brak możliwości wznowienia postępowania w 12 miesięcy od doręczenia decyzji o lokalizacji celu publicznego
Wznowienie następuje na żądanie strony lub z urzędu:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz