Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu - strona 8

Formowanie procesu decyzyjnego

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Formowanie procesu decyzyjnego. FORMOWANIE PROCESU DECYZYJNEGOPodejmowanie decyzji to proces rozpoznawania i wyboru określonego kierunku działania prowadzącego do rozwiązania konkretnego problemu. W procesie podejmowania decyzji najważniejszymi czynnikami są czas i stosunki między ludźmi. Podejmowa...

Formy i zasady wynagradzania pracowników - Forma akordowa

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1925

Formy wynagradzania. Charakterystyka form wynagradzania pracowników. Zaszeregowanie osobiste pracownika. Ilość pracy jako kryterium wynagradzania pracownika. FORMY I ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Formy wynagradzania. Ilość pracy jako miernik wynagradzania pracownika określa się w zależności o...

Grupy potrzeb wg. Maslowa

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3122

Podstawowe pojęcia i opis postaci Abrahama H. Maslowa. Wykorzystanie teorii motywacji Maslowa w zarządzaniu organizacją. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Podstawowe pojęcia i opis postaci Abrahama H. Maslowa 2 3. Teoria hierarchii potrzeb 3 ...

Idea przedsiębiorczości

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309

Idea przedsiębiorczości w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Idea przedsiębiorczości w wymiarze teoretycznym i praktycznymPrzedsiębiorstwo rozumiane jest jako jednostka gospodarcza mająca osobowość prawną, wyodrębnioną pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i terytorialnym, nastawiona na osiąga...

Instrumenty Controllingu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Controlling
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6972

Dokładna tematyka jest następująca. Controlling operacyjny. Rachunek kosztów bezpośrednich. Krótkookresowy rachunek wyników. Analiza wąskich gardeł. Controlling strategiczny. Analiza możliwości. Analiza portfelowa. Technika scenariuszy...

Inwestycje

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2408

Inwestycje rzeczowe- lokacyjne. Etapy przygotowania inwestycji. Proces inwestycyjny, etapy i podmioty. Termin inwestycja może mieć wiele znaczeń: 1. inwestycja – to dokonywanie przez podmioty gospodarcze nakładów na tworzenie nowych zdolności wytwórczych: nabywanie dóbr inwestycyjnych (budowanie now...

ISO serii 18000

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176

ISO serii 18000. Ocena ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas w świetle przepisów europejskich i krajowych"Hałas jest jednym z najbardziej powszechnych zagrożeń w środowisku pracy. W Unii Europejskiej na jego intensywność skarży się około 50 milionów pracowników (1/3 ogółu pracuj...

Istota Controllingu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Controlling
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4452

Historia controllingu, Katalog zadań controllera, popularyzacja controllingu w Polsce, Analiza definicji controllingu, Dobija, Kałużny, Błoch, Saunders, Jaworski, Dębski, Vollmuth , Sobańska, Mann/Mayer, Zadania controllingu, Rodzaje controllingu, Controlling strategiczny, Controlling operacyjny, C...

Kapitał intelektualny w biznesie - Tworzenie strategii personelu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 3227

1. Wstęp. 2. Istota kapitału intelektualnego. 3. Składowe kapitału intelektualnego. 4. Podział kapitału intelektualnego na kategorie. 5. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym. 6. Tworzenie strategii personelu. KAPITAŁ INTELEKTUALNY W BIZNESIE SPIS TREŚCI: Wstęp. Istota kapitału inte...

Karol Adamiecki

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1904

Karol Adamiecki. Teoria harmonizacji. ADAMIECKI KAROL, 1866–1933, inżynier; prof. Politechn. Warsz.; jeden z twórców nauki organizacji i zarządzania; sformułował prawa harmonii doboru, harmonii działania organów pracy zbiorowej i optymalnej produkcji, które — wraz z prawami podziału pracy i koncentr...