Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu - strona 7

Dobór kadr

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

PROFIL WYMOGÓW WOBEC POTENCJALNEGO PRACOWNIKA. PORÓWNANIE ŹRÓDEŁ REKRUTACJI. SEGMENTY ZEWNĘTRZNEGO RYNKU PRACY. DOBÓR KADR rekrutacja - ilościowo-jakościowe zestawienie potrzeb kadrowych, źródła rekrutacji, techniki rekrutacji, ocena efektywności rekrutacji (analiza wskaźników produktywności, wykor...

Doskonalenie struktury organizacyjnej - Istota i przesłanki

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

Istota i przesłanki doskonalenia struktury organizacyjnej. Dywizjonalna struktura organizacyjna ? zasady konstrukcji, kierunki wykorzystania. Czynniki determinujące SO. 1. Istota i przesłanki doskonalenia struktury organizacyjnej struktura organizacyjna – ogół powiązań między elementami jakiejś cał...

Efektywne i skuteczne przywództwo

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

Efektywne i skuteczne przywództwo. Czym jest przywództwo. Cechy przywództwa. Efektywne i skuteczne przywództwo"Jest faktem, że niektórzy ludzie mają wrodzoną wyższość, która zapewnia im dominujący wpływ i w sposób bezbłędny nadaje im przywódcze piętno" Wśród najważniejszych umiejętności...

Efektywne systemy wynagradzania

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197

Efektywne systemy wynagradzania. Efektywne systemy wynagradzania Jak, za co i czym płacić pracownikom, aby to cenili? Egzystencja i rozwój firmy, jej sprawność i efektywność działania zależą od jej pracowników, od ich zdolności i motywacji do pracy, zmian i postępu. To oni wykorzystują technologię...

Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstw

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Ekonomika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3157

Kryteria podziału przedsiębiorstwa. Kryteria podziału Spółek. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - kapitałowa. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstw Wykład I Przedsiębiorstwo = kombinacja 3 podstawowych czynników prod. 1) praca 2) kapitał 3) ziemia Zbiór zasobów, które wykorzystywane są do...

Esencja zarządzania

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1386

Kultura organizacji. Normy zachowania. Wartości realizowane. Przywództwo. Osobowości menedżerów. Kultura organizacji (corporate culture) Utrwalony tradycją organizacyjną i przekazywany z pokolenia na pokolenie niepisany kodeks (system) wartości, norm, postaw i wzorów zachowań, które są stymulato...

Ewolucja praktyki i teorii zarządzania personelem

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2121

Ewolucja praktyki i teorii zarządzania personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimiEWOLUCJA PRAKTYKI I TEORII ZARZĄDZANIA PERSONELEM DEFINICJA: ZZL traktuje ludzi jako podstawowy zasób organizacji. Najważniejsze zagadnienia: dobre porozumiewanie z pracownikami, włącznie ich w bieżące problemy przeds...

Ewolucja systemu zarządzania - Pionierzy nauki organizacji i zarządza...

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1645

Pionierzy nauki organizacji i zarządzania. Kierunki w nauce zarządzania. Kierunek ?naukowej organizacji pracy?. Szkoła procesu zarządzania (szkoła ilościowa). 1. Pionierzy nauki organizacji i zarządzania. Ślady zarządzania sięgają tysięcy lat wstecz. Już Egipcjanie stosowali przy budowie piramid ...

Firmy zorientowane na markę

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

Firmy zorientowane na markę. FIRMY ZORIENTOWANE NA MARKĘ W procesie zarządzania organizacją, należy odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy marka firmy może gwarantować silną pozycję na rynku. Będzie tak na pewno, jeżeli wszystkie elementy staną się nośnikami atrybutów wizerunku marki. Pozwala to na ła...

FMEA

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1862

FMEA- analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Opłacalność stosowania FMEA. QFD- metoda dopasowania funkcji jakości. FMEA- analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Stosowanie tej metody na etapie konstrukcji polega na badaniu wszystkich możliwych i przypuszczalnych błędów przed zaaprobowanie...