Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu - strona 9

Kierowanie

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
  • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2163

Analiza pojęć : kierowanie , zarządzanie , kierownik , przywódca. KIEROWANIE Analiza pojęć : kierowanie , zarządzanie , kierownik , przywódca. Na funkcjonowanie każdej firmy , instytucji , organizacji czy państwa składają się niezmiennie dwa procesy : kierowania i zarządzania . Przeplatają się ze...

Kierowanie ludźmi

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
  • Podejmowanie decyzji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2093

I. ?Podejmowanie decyzji w organizacji? II. ?Kierowanie ludźmi? I. „Podejmowanie decyzji w organizacji” II. „Kierowanie ludźmi” I. Podejmowanie decyzji jest istotną częścią działalności menagera, oznacza proces wyboru jakiegoś, działania jako sposobu rozstrzygania konkretnego problemu. W termino...

Kierowanie podwładnymi

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3059

Kierowanie podwładnymi. „KIEROWANIE PODWŁADNYMI”„KIEROWANIE PODWŁADNYMI”Kierowanie to praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji. Wszystkie organizacje mają ludzi odpowiedzialnych za pomaganie im w osiąganiu celów. Ludzi tych nazywa się kierownikami. Ci kierownicy – trenerzy,

Klasyczna teoria organizacji - Fayol

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3395

Klasyczna teoria organizacji - Fayol. zarządzanie administracyjne klasyczna teoria organizacji. Przedstawicielami byli: Fayol (zasady sprawnego zarządzania wg Fayol'a: o        autorytet o        dyscyplina o        jedność rozkazodaws...

Koncepcja rozwoju spółki

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
  • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1463

KONCEPCJA ROZWOJU SPÓŁKINA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU ZAKŁADU GAZOWNICZEGO. KONCEPCJA ROZWOJU SPÓŁKINA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU ZAKŁADU GAZOWNICZEGO1. Misja Spółki Pragniemy dostarczać bezpieczną energię. 2. Strategia Spółki Długookresowe cele podstawowe - trwała, rosnąca obecność na rynku energii - uzys...

Konflikt i jego wpływ na zachowania

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1449

?Konflikt i jego wpływ na zachowania w organizacji? „Konflikt i jego wpływ na zachowania w organizacji”Opracowanie:Stosunkowo niedawno konflikt stał się przedmiotem poważnego zainteresowania i badań ze strony naukowców, zajmujących się problematyką zachowań w organizacji. Wyniki tych badań wskazują,...

Konflikt w zakładzie pracy

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

Konflikt w zakładzie pracy. KONFLIKT W ZAKŁADZIE PRACY W wielu zakładach pracy istnieje dość powszechna tendencja do nie zauważania przez dłuższy czas narastających konfliktów i do wyciszania tych, które się ujawniły, zamiast badania ich i rozwiązywania w sposób racjonalny, a zarazem ludzki. Te ni...