Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni

note /search

Bankowość - notatki - system bankowy

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  • Bankowość
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3647

Bankowość - System bankowy- jako ogniwo systemu finansowego państwa jest zespołem norm prawnych, instytucji i instrumentów spełniającym takie funkcje w gospodarce: zapewnienie mechanizmu gromadzenia środków finansowych i ich podziału pomiędzy różne przedsięwzięcia/ zapewnienie sposobów rozliczania ...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5474

Wykłady dr Aleksandry Jurkowskiej. Prezentacje z Power Point-a. Wykłady są w Wordzie, więc łatwo można je wg własnego gustu z formatować. Pozwalają na gruntowne przygotowanie do egzaminu z przedmiotu zarządzanie instytucjami kredytowymi. Omawia problematykę bilansu banku komercyjnego, pozycje pozabi...

Polityka fiskalna

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2184

Prowadząca to prof. Elżbieta Maciejowska. Z liczącej 8 stron notatki, możemy dowiedzieć się, czym są: automatyczne stabilizatory koniunktury, inflacja pełzająca, inflacja umiarkowana, inflacja otwarta, wysokość stopy dyskontowej, inflacja płacowa. Polityka fiskalna Polityka fiskalna to decyzje rzą...

Wpływ zmian konsumpcji autonomicznej na PKB

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1792

Prowadząca to prof. Elżbieta Maciejowska. Notatka liczy 2 strony, z jej treści możemy dowiedzieć się więcej o takich zagadnieniach, jak: wzrost konsumpcji autonomicznej, wpływ wydatków państwa na zakup dóbr i usług na PKB, wzrost P...

Historia pieniądza - referat

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5474

Dzięki tej notatce możemy poznać bliżej takie zagadnienia, jak: barter, pieniądz sztabkowy i monety, system bimetaliczny i monometaliczny, substytuty pieniądza monetarnego, emisja znaków pieniężnych, pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy. (…) ...