Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania octanu etylu metodą konduktometryczną - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania octanu etylu metodą konduktometryczną - omówienie - strona 1 Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania octanu etylu metodą konduktometryczną - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania octanu etylu metodą konduktometryczną.
Ocena:
Część teoretyczna:
Hydroliza estrów jest reakcją katalizowaną kwasami lub zasadami. Reakcja katalizowana kwasami jest odwracalna, w obecności kwasów prowadzi się przecież syntezę estrów z kwasów i alkoholi. Natomiast zasady nie tylko katalizują hydrolizę, ale w ilościach stechiometrycznych są zużywane w reakcji.
CH3COOC2H5 + KOH = CH3COOK + C2H5OH
Podczas reakcji ilość jonów w roztworze jest stała. Jony OH- zastępowane są przez jony octanowe. Te dwa rodzaje jonów różnią się ruchliwością. Jony OH- wykazują bardzo wysoką ruchliwość. Zastąpienie ich jonami octanowymi powoduje znaczne zmniejszenie przewodnictwa elektrycznego roztworu. Stanowi to podstawę metody pomiaru wykorzystywanej w ćwiczeniu. O przewodnictwie elektrycznym roztworu decyduje obecność jonów. Na początku reakcji w mieszaninie będą tylko jony OH- i K+ w stężeniu równym początkowym stężeniom.
Reakcja hydrolizy estrów katalizowana zasadami jest reakcją drugiego rzędu i jej szybkość zależy zarówno od stężenia estru jak i jonów OH-.
Część praktyczna:
Uruchomienie komputera i włączenie przystawki do pomiaru przewodnictwa.
Przygotowanie roztworów:
0,100 molowy roztwór KCl
0,02 molowy roztwór KOH
0,02 molowy roztwór octanu etylu
Nastawienie termostatu: pomiary wykonujemy w 400C.
Wstawiamy do termostatu dwie wąskie zlewki, w których mamy dokładnie odmierzone 50cm3 roztworu KOH i 50cm3 roztworu octanu etylu. Po ustaleniu się temperatury wlewamy roztwór estru do roztworu KOH. Przy pomocy sądy z elektrodami badamy przewodnictwo roztworu.
Wyniki badań i obliczenia:
Przewodnictwo roztworu KCl wynosi 11.8250 mS
Przewodnictwo właściwe roztworu KCl w temperaturze 220C wynosi 1.2145 om-1 m-1
Przewodnictwo właściwe roztworu KOH wynosi 0.516 om-1 m-1
C=0,1437
Tu dwa wykresy:ln(B-C0od t oraz 1/(B-C0 od t
k2=-2,4816*-,0012/0,02
k2=0,1489
Wnioski:
Po wykreśleniu funkcji nie otrzymujemy żądanej linii prostej również wykres nie stanowi prostej co potwierdza przypuszczenia iż badana reakcja nie jest pierwszorzędowa. Jeżeli badana reakcja byłaby rzeczywiście drugorzędowa to pierwszy wykres powinien stanowić linę prostą. Brak potwierdzenia faktu iż reakcja jest rzeczywiście drugorzędowa może spowodowany być drobnymi niedokładnościami w przeprowadzonych pomiarach, drobnymi zanieczyszczeniami.

(…)


Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania octanu etylu metodą konduktometryczną.
Ocena:
Część teoretyczna:
Hydroliza estrów jest reakcją katalizowaną kwasami lub zasadami. Reakcja katalizowana kwasami jest odwracalna, w obecności kwasów prowadzi się przecież syntezę estrów z kwasów i alkoholi. Natomiast zasady nie tylko katalizują hydrolizę, ale w ilościach stechiometrycznych są zużywane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz