Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania estru - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania estru - ćwiczenia - strona 1 Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania estru - ćwiczenia - strona 2 Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania estru - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

PK WIiTCh
GR. 34
Zespół nr 1
Ćwiczenie: 11
Data:
11.01.2001
1. Mielnik Michał
2. Mierzwa Rafał
3. Rynduch Zygmunt Temat: Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania estru metodą konduktometryczną
Ocena: Wstęp teoretyczny.
Hydroliza estrów jest reakcją katalizowaną kwasami lub zasadami. Reakcja katalizowana kwasami jest odwracalna, w obecności kwasów prowadzi się przecież syntezę estrów z kwasów i alkoholi. Natomiast zasady nie tylko katalizują hydrolizę, ale w ilościach stechiometrycznych są zużywane w reakcji: CH3COOC2H5 + KOH = CH3COOK + C2H5OH
Podczas reakcji ilość jonów w roztworze jest stała. Jony OH- zastępowane są przez jony octanowe. Te dwa rodzaje jonów różnią się ruchliwością. Jony OH- wykazują bardzo wysoką ruchliwość. Zastąpienie ich jonami octanowymi powoduje znaczne zmniejszenie przewodnictwa elektrycznego roztworu. Stanowi to podstawę metody pomiaru wykorzystywanej w ćwiczeniu. O przewodnictwie elektrycznym roztworu decyduje obecność jonów. Na początku reakcji w mieszaninie będą tylko jony OH- i K+ w stężeniu równym początkowym stężeniom.
Przewodnictwo właściwe κ będzie równe:
gdzie:
λ - przewodnictwo graniczne,
C0 - stężenie początkowe.
Zadania do wykonania.
Wyznaczyć stałą C, czyli przewodnictwo właściwe w czasie t = ∞ Sporządzić wykres 1/(B-C) od czasu t, gdzie B - przewodnictwo właściwe w czasie t Wyznaczyć stałą szybkości reakcji.
Wykonanie ćwiczenia.
W zadanej temperaturze T = 313K za pomocą konduktometru dokonujemy pomiaru przewodnictwa mieszaniny reakcyjnej.
W obliczeniach stosujemy wzór:
gdzie:
k - stała szybkości reakcji,
a - współczynnik kierunkowy prostej (a = tg α)
α - kąt nachylenia prostej do osi x.
Obliczenia i pomiary.
T = 313 [K]
λOH- - 0,02482 [m2/Ω⋅mol]
λAcO- - 0,0056 [m2/Ω⋅mol]
C0,ZASADY - 0.02 [mol/dm3]
C0,ESTRU - 0.02 [mol/dm3]
W celu wyznaczenia przewodnictwa na końcu reakcji C kreślimy wykres:
C = 0,1415 Wyznaczamy rzędowość reakcji na podstawie wykresów:
Z powyższych wykresów wynika, że jest to reakcja drugorzędowa. Stała szybkości tej reakcji wyliczamy ze wzorów:


(…)

… stałe szybkości reakcji k dwoma metodami są tego samego rzędu wielkości, co potwierdza poprawność wykonania doświadczenia. …

PK WIiTCh
GR. 34
Zespół nr 1
Ćwiczenie: 11
Data:
11.01.2001
1. Mielnik Michał
2. Mierzwa Rafał
3. Rynduch Zygmunt Temat: Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania estru metodą konduktometryczną
Ocena: Wstęp teoretyczny.
Hydroliza estrów jest reakcją katalizowaną kwasami lub zasadami. Reakcja katalizowana kwasami jest odwracalna, w obecności kwasów prowadzi się przecież syntezę estrów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz