Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu finansowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu finansowym - strona 1 Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu finansowym - strona 2 Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu finansowym - strona 3

Fragment notatki:

Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu finansowym.
Na zysk można spojrzeć z punktu widzenia:
czasu,
właściciela,
otoczenia (całe otoczenie fiskalne).
Na zysk patrzy się z punktu retrospektywnego (historycznego) co wynika z miesięcznych rozliczeń podatkowych, metodologii wyceny aktywów i pasywów. Czynnik czasu wywiera duży wpływ na majątek przedsiębiorstwa.
Właściciel najczęściej pojmuje zysk jako to co mu zostanie po uregulowaniu wszystkich należności i podatków.
Otoczenie - z punktu widzenia całego instrumentu pakietów podatkowych. Państwo decyduje i egzekwuje to co można uznać za przychód, co za koszt uzyskania przychodu, określa jakie są podstawy wyceny. Rachunek zysków i strat zawiera szereg pozycji, które opisują zysk.
Jeżeli właściciel założy, że jego celem jest osiągnięcie zysku, to musi ten zysk zaplanować. Planowanie rozpoczyna od planowania przychodów (w ich ramach przychodów ze sprzedaży produktów, robót czy usług, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, przychody ze sprzedaży majątku trwałego, przychód finansowy i operacyjny). Następnie ustala koszty (poniesione w danym okresie inne wydatki wynikające z prowadzenia tej działalności). Ustala wydatki związane z systemem podatkowym.
Jeżeli planujemy przychody, to należy wziąć pod uwagę to co determinuje przychód:
popyt i cena na moje usługi,
zdolność produkcyjna (stan środków trwałych, zmianowość, stan zaawansowania moich inwestycji),
możliwość zaopatrywania się w określone materiały i energię,
reguły obowiązujące w zakresie ochrony środowiska.
Planowanie kosztów (nie są tylko pochodną wzrostu ilości, bo mamy koszty stałe i zmienne):
stosowana technologia a w związku z tym koszty eksploatacji jakie ponosimy,
metody wyceny zużycia środków produkcji i metody wynagrodzeń,
forma własności środków pracy (leasing),
dostępność obcych środków finansowych (kredyty, pożyczki).
Planowanie podatków:
podatki pośrednie i bezpośrednie,
ulgi jakie można wykorzystać na dany rok.
Zysk jest wyznacznikiem gospodarowania i dlatego planowanie zysku jest nieodzowne. Planowanie kosztów powinno zmierzać do podzielenia kosztów na okresy trzy-, dwu miesięczne, czyli okresy krótsze niż rok (pomaga to w planowaniu budżetów).
Samo planowanie musi być poszerzone o wykonanie, stymulację i kontrolę wykonywania. Kontrolując zysk możemy go przyrównać do:
globalnego zysku w przedsiębiorstwie,
porównywać centra zysku,
porównywać do rachunku zysków i strat.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz