Wykład - Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych jako _ród_o prawa mi_dzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych jako _ród_o prawa mi_dzynarodowego - strona 1 Wykład - Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych jako _ród_o prawa mi_dzynarodowego - strona 2 Wykład - Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych jako _ród_o prawa mi_dzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych jako źródło prawa międzynarodowego
Wg prof. Mika  Wiążące uchwały organizacji międzynarodowej nie są samodzielnym źródłem prawa, są zależne od statutu organizacji międzynarodowej.
Rozróżnienie uchwał wiążących organizacji międzynarodowych i aktów jednostronnych nie zawsze jest łatwe. Należy jednak pamiętać, że akty jednostronne uważa się za samodzielne źródła prawa. Natomiast uchwały wiążące pochodzą od traktatów (statusów org. międzynarodowych).
Wg Białocerkiewicza  Ze względu na ich wagę i ilość należy uchwały międzynarodowe uznać za czwarte główne źródło prawa międzynarodowego. Podstawą obowiązywania i stanowienia prawa międzynarodowego jest wola państw, a organizacje międzynarodowe są wyposażone przez państwa w kompetencje przyjmowania takich uchwał w ich imieniu.
--
Nie ma tego źródła wymienionego w Statucie MTS. Spowodowane jest to po 1. faktem, że wówczas org. mnar. miały mniejsze znaczenie i mniejszą liczebność, a po 2. rzadko, która org. mnar. może podejmować uchwały prawotwórcze (większość miałą charakter nie wiążący). Wszystkie uchwały organów org. mnar. można podzielić na wiążące i niewiążące. To jaki mają charakter zależy od statutów tych org. mnar. Zasadą jest w praktyce, ze uchwały są niewiążące. Wśród wiążących mamy te dotyczące:
prawa wewnętrznego org. mnar. (sensu stricto) - ściśle związane z funkcjonowaniem organizacji (powoływanie osób w skład organów, powoływanie organów pomocniczych, wybieranie SG ONZ itp.); dotyczące sposobów procesowania (funkcji proceduralnych); kwestii budżetowych, administracyjnych i pracowniczych; zmiany statutu; również kwestie regulaminowe; jest różnie klasyfikowane - przez jednych jako część prawa mnar. a przez innych jako prawo wewnętrzne org. mnar.
państw członkowskich i ich podmiotów krajowych (sensu largo) - nie dotyczy procedur członkostwa, ale oddziaływania org. na prawo wewnętrzne państw członk.
organy wydające uchwały wiążące pro foro interno - w szerszym znaczeniu to prawo wewnętrzne, bo dotyczy tylko członków
takie, które stosują technikę contracting out - podejmują uchwały obowiązujące dla państw członkowskich z wyjątkiem tych, które w ciągu kilku miesięcy stwierdzą, że nie są nią zainteresowane; należą do nich ICAO (regulaminy/standardy, które określają np. zasady bezpieczeństwa na lotniskach; formalnie są dołączone do Konwencji ustanawiającej ICAO z Chicag z 1944 r.; żegluga powietrzna), WHO (regulaminy sanitarne; klasyfikacja chorób, ewidencjonowanie zgonów, zapobieganie chorobom), WMO (regulaminy techniczne dotyczące aspektów meteorologicznych

(…)

…. Przez to mogą się przyczynić do jej ustabilizowania , wykrystalizowania, ale nie mogą nigdy praktyki państw zastąpić. Uchwały mogą mieć znaczenie dla świadomości prawnej - potwierdzają istnienie reguły prawnej (istnieni przekonania, że praktyka wyraża regułę prawnie wiążącą). Większe znaczenie mają w odniesieniu do traktatów:
mogą przyczyniać się lub zapowiadać ich powstanie
mogą być punktem wyjścia dla prac nad traktatem
normy z uchwał mogą być włączone do traktatów Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. - ZO dołączyło dodatkową Rezolucję, wg której ta deklaracja ma stać się podstawą dla 2 mnar. Paktów Praw Człowieka
Deklaracja o Prawach Dziecka z 1959 r., która stała się podstawą dla Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r.
w ramach prac Mnar. Agencji Energii Jądrowej w Genewie - wytyczne z ………. przerodziły się w Konwencję o wczesnym informowaniu o wypadkach jądrowych
wytyczne UNEP (ds. środowiska) dotyczące oceny ryzyka środowiskowego przyjęte w 1987 r. stały się podstawą dla konwencji w tym zakresie w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ z 1991 r.
uchwały mogą inspirować podmioty prawa mnar. do podjęcia działań traktatowych w danej dziedzinie
do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka odwołują…
… Konwencji o prawie morza
w doktrynie - w przypadku niektórych uchwał projektujących może być tak, że uzyskają one samodzielną rangę prawną - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (on w 1948 r., Pakty w 1966 r. a weszły w życie z 1976 r.); w orzecznictwie i doktrynie - upływ czasu wskazuje na to, że Deklaracja na tyle mocno zaczęła oddziaływać na mnar. traktaty, że stała się elementem prawa zwyczajowego…
… lub ogólnych zobowiązań, które wymagają doprecyzowania, a były niejednokrotnie regulowane przez Rezolucje ZO
szczególnym wyrazem takiej roli są:
Deklaracje Zasad Prawa Mnar. - Rezolucja 2625 z 24.10.1970 r.
Rezolucje wydane w ramach procesu dekolonizacji z 1960 i 1962 r. - 1. z nich dotyczyła prawa do samostanowienia ludów i narodów, a 2. dotyczyła stałej suwerenności nad bogactwami terytorialnymi
Rezolucje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz