Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Zasady Ogólne Prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Zasady Ogólne Prawa - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Zasady Ogólne Prawa - strona 2 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Zasady Ogólne Prawa - strona 3

Fragment notatki:

PMP Wykład 17. 06.03.2009 r.
Uchwały org. mnar. w większości nie są wiążące, ale to nie znaczy, że nie odgrywają ważnej roli. Mają znaczenie dla prawa zwyczajowego i traktatowego. Prawo zwyczajowe składa się z praktyki i opinio iuris. Uchwały mogą mieć znaczenie dla obydwu tych elementów. W przypadku praktyki uchwały mogą się przyczynić do jej intensyfikacji lub pobudzenia. Przez to mogą się przyczynić do jej ustabilizowania , wykrystalizowania, ale nie mogą nigdy praktyki państw zastąpić. Uchwały mogą mieć znaczenie dla świadomości prawnej - potwierdzają istnienie reguły prawnej (istnieni przekonania, że praktyka wyraża regułę prawnie wiążącą). Większe znaczenie mają w odniesieniu do traktatów:
mogą przyczyniać się lub zapowiadać ich powstanie
mogą być punktem wyjścia dla prac nad traktatem
normy z uchwał mogą być włączone do traktatów Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. - ZO dołączyło dodatkową Rezolucję, wg której ta deklaracja ma stać się podstawą dla 2 mnar. Paktów Praw Człowieka
Deklaracja o Prawach Dziecka z 1959 r., która stała się podstawą dla Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r.
w ramach prac Mnar. Agencji Energii Jądrowej w Genewie - wytyczne z ………. przerodziły się w Konwencję o wczesnym informowaniu o wypadkach jądrowych
wytyczne UNEP (ds. środowiska) dotyczące oceny ryzyka środowiskowego przyjęte w 1987 r. stały się podstawą dla konwencji w tym zakresie w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ z 1991 r.
uchwały mogą inspirować podmioty prawa mnar. do podjęcia działań traktatowych w danej dziedzinie
do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka odwołują się regionalne deklaracje o prawach człowieka (powinna być wykładnią deklaracji regionalnych)
uchwały rozwijają materie nie dojrzałe do regulacji traktatowych lub w ogóle się do regulacji nie nadających; wydawanie uchwał uzupełniających traktaty dostrzegamy w ILO, UNESCO i Mnar. Organizacji Morskiej
rola interpretacyjna uchwał w stosunku do traktatu
w KNZ są różnego rodzaje postanowień o charakterze zasad lub ogólnych zobowiązań, które wymagają doprecyzowania, a były niejednokrotnie regulowane przez Rezolucje ZO
szczególnym wyrazem takiej roli są:
Deklaracje Zasad Prawa Mnar. - Rezolucja 2625 z 24.10.1970 r.
Rezolucje wydane w ramach procesu dekolonizacji z 1960 i 1962 r. - 1. z nich dotyczyła prawa do samostanowienia ludów i narodów, a 2. dotyczyła stałej suwerenności nad bogactwami terytorialnymi
Rezolucje przyjmowane czasami wielokrotnie - np. dotyczące nieingerencji w sprawy wewnętrzne z 1981 r. i 1989 r. czy rezolucje dotyczące nieagresji (zwłaszcza Rezolucja zwana Definicją Agresji z 1974 r. - zakaz użycia siły lub groźby użycia siły)


(…)

… wynikające z różnych norm prawa mnar. - zasada ciągłości państwa, zasada wyższości prawa mnar. nad prawem krajowym w postępowaniu przed sądami mnar., zasada wyczerpania dostępnych środków krajowych (jednostki lub państwa występujące w imieniu jednostki - opieka dyplomatyczna). Istnieją też wątpliwości czy za ZOP mogą być uznawane łacińskie zwroty prawnicze - lex retro non agit, nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori - chroni materialne uprawnienia jednostki. To są reguły techniczne związane z funkcjonowaniem każdego porządku prawnego - bardziej reguły rozumowania prawniczego niż ZOP.
Za ZOP można, by uznać pewne reguły prawne, które czerpią swoją moc z prawa naturalnego lub z moralności - zasada słuszności. MTS przyswoił zasadę słuszności (wyrok w sprawie Tunezja - Libia z 1982 r. dotyczącej podziału szelfu kontynentalnego - stwierdził, że słuszność to koncepcja prawna, która bezpośrednio wynika z idei sprawiedliwości, będące zasadą ogólną stosowaną bezpośrednio jako prawo - uznana za ZOP - pozytywizacja słuszności - nie zmienia faktu, że treść słuszności nadal pozostaje otwarta na normy nadal nie będące normami prawnymi (Mik: prawo czerpie siłę z prawa naturalnego; ZOP są typowo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz