Wykład - techniki rozliczeń pieniężnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład -  techniki rozliczeń pieniężnych - strona 1 Wykład -  techniki rozliczeń pieniężnych - strona 2 Wykład -  techniki rozliczeń pieniężnych - strona 3

Fragment notatki:

TECHNIKI ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH
Rachunki bankowe
Obowiązek posiadania rachunków bankowych związany jest z koniecznością przeprowadzania w określonych sytuacjach rozliczeń w formie bezgotówkowej może wynikać z 2 ustaw : Dzienniki Ustaw 137 z 1997 r , prawo bankowe
W przypadku ordynacji podatkowej związane jest to z obowiązkiem wpłacania przez przedsiębiorstwa podatków w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych. Natomiast w działalności gospodarczej z dokonywaniem przez przedsiębiorstwa rozliczeń z innymi przedsiębiorstwami.
Art. 61 ordynacji podatkowej nakazuje zajmującym się działalnością gospodarczą zobowiązanym do prowadzenia: ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów , wpłacania w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych. Przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym przedsiębiorstwa muszą korzystać z pośrednictwa banków co jest równoznaczne z koniecznością posiadania rachunków bankowych.
Prawo działalności gospodarczej nakłada obowiązek przeprowadzenia rozliczeń w formie bezgotówkowej wówczas gdy:
Jednorazowa transakcja przekracza 3000 EUR
Wartość transakcji przekracza 1000 EUR ale suma wzajemnych należności i zobowiązań z tym samym przedsiębiorstwem w miesiącu poprzednim przekracza 10000 EUR
Rodzaje rachunków bankowych:
Rachunki bieżące - służą do ewidencjonowania operacji finansowych związanych z przedsiębiorstwem działalności podmiotów gospodarczych. Ewidencjonują wydatki na zakup towarów i usług oraz ewidencjonują przychody ze sprzedaży towarów i usług.
Rachunki pomocnicze - mają na celu ewidencje operacji finansowanych pewnych zakresów działalności z określeniem powodów wyodrębnionych np. działalności inwestycyjnych, socjalnych bądź też w przypadku podmiotów gospodarczych o rozbudowywanie terytorjalnie w strukturze organizacyjnej.
Rachunki lokaty terminowe - służą do gromadzenia środków przejściowo wolnych
Rachunki oszczędnościowe - wkłady oszczędnościowe - są nimi ROR czy obecnie Super konta i inne. Służą najczęściej do przeprowadzania przez osoby fizyczne stałych rozliczeń pieniężnych jak również otwieranie na tych rachunkach lokat.
GENEZA BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W 1989 r. kiedy w Polsce rozpoczął się proces tworzenia gospodarki rynkowej i przeobrażeń systemu bankowego jako jej kluczowego elementu, nie istniał powszechny system gwarantowania depozytów. Na mocy ustawy Prawo bankowe z dnia 31 stycznia 1989 roku Skarb Państwa ponosił pełną odpowiedzialność za wkłady oszczędnościowe zdeponowane w bankach państwowych, spółdzielczych oraz prywatnych, które powstały do tego czasu. W końcu 1989 roku działalność prowadziło 18 banków komercyjnych (w tym 14 państwowych) oraz około 1650 banków spółdzielczych. W latach 1990-1992 liczba banków komercyjnych zaczęła szybko wzrastać. Zmiany w kolejnych latach miały charakter bardziej jakościowy (zwłaszcza pod względem struktury własnościowej) niż ilościowy. W końcu 2000 roku funkcjonowało 76 banków komercyjnych i 696 banków spółdzielczych.

(…)

… czasu. Jest to więc swego rodzaju zobowiązanie do zapłaty . W operacji z wekslem biorą udział 2 osoby.
WYSTAWCA TRASANT = PŁATNIK TRASAT BENEFICJENT REMITENT
Weksel trasowany - zwany również ciągnionym lub tratami. Wystawca weksla trasowanego (trasant) poleca płatnikowi (trasatowi) zapłatę określonej kwoty pieniędzy na rzecz remitenta. Jeżeli przy wekslu trasowanym remitent zgłosi się do trasata przed upływem terminu płatności aby potwierdził zgodę na wykonanie polecenia zapłaty ( co w praktyce jest niemal regułą) to wówczas trasat staje się akceptantem a sam weksel nosi nazwę akceptowanego. Jest to tzw. weksel akceptowany. W operacji z wekslem trasowanym biorą udział 3 osoby.
WYSTAWCA TRASANT PŁATNIK TRASAT BENEFICJENT REMITENT
Weksel in blanco - rozumie się weksel wystawiany z celowym…
… przez właściciela tych środków bądź na skutek zmian wynikających z mocy prawa.
Rodzaje i formy rozliczeń pieniężnych uregulowane zostały w prawie bankowym tzn. Ustawa z 29 sierpnia 1992 roku o prawie bankowym tekst jednolity Dz.U. nr 72 z 2002 poz. 665
Rodzaje i formy rozliczeń pieniężnych
Gotówkowe
czek gotówkowy
wpłaty wypłaty gotówkowe
Bezgotówkowe
polecenie przelewu
polecenie zapłaty czek rozrachunkowy
weksle…
… do sektora bankowego było powodem szczególnego traktowania w polskim systemie gwarantowania trzech banków: PKO BP, Banku Pekao SA i BGŻ SA. Opłacały one niższe składki służące realizacji przez Fundusz zadań gwarantowania depozytów i pomocy finansowej bankom o zagrożonej wypłacalności, a gromadzone przez nie wkłady przekraczające gwarancje Funduszu gwarantował do końca 1999 roku Skarb Państwa. Autorzy ustawy…
… - weksel ciągniony czyli trasowany w którym wystawca weksla wskazuje osobę dłużnika (trasata) mającego zapłacić określoną sumę pieniędzy na rzecz remitenta Trasat - osoba, która ma zapłacić sumę pieniężną oznaczona na wekslu, czyli dłużnik wekslowy wskazany na wekslu przez wystawce weksla ciągnionego
Akceptant - jest to trasat po przyjęciu zaakceptowaniu weksla, czyli osoba zobowiązała się do dokonania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz