Wykład - Sukcesja państw w odniesieniu do obywatelstwa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Sukcesja państw w odniesieniu do obywatelstwa - strona 1

Fragment notatki:

Sukcesja państw w odniesieniu do obywatelstwa
. Obywatelstwo może więc pozostać niezmienione na mocy umowy międzynarodowej lub ulec zmianie na obywatelstwo sukcesora. Obecnie stosuje się kilka rozwiązań sukcesji w odniesieniu do obywatelstwa:
wymianę ludności pomiędzy zainteresowanymi państwami,
zasada automatyzmu - zmiana obywatelstwa z państwa poprzednika na obywatelstwo państwa sukcesora w sposób automatyczny, koncepcja ta została jednak osłabiona w skutek zrostu znaczenia praw człowieka,
koncepcja opcji - umożliwienie zainteresowanym obywatelom wyboru obywatelstwa,
Projekt artykułów zakłada, że sukcesja przede wszystkim nie powinna prowadzić do powstawania apatrydów, co więcej obywatelstwo zależy od uregulowań prawa wewnętrznego z zastrzeżeniem, że regulacje te powinny w maksymalnym stopniu uwzględniać wolę zainteresowanych osób (poprzez wprowadzenie instytucji opcji.)
Co więcej, Konwencja Rady Europy z 1997 r. określiła zasady proceduralne, których należy przestrzegać w związku z regulacją obywatelstwa w razie sukcesji państw, są to: efektywność, miejsce zamieszkania, wola osoby zainteresowanej, pochodzenie z terytorium dotkniętego sukcesją. Komisja Wenecka w 1996 r. potwierdziła, że decydujący charakter mają regulację wewnętrzne, przy czym wszelkie podejmowane decyzje nie mogą mieć charakteru arbitralnego, a zainteresowanym osobom musi przysługiwać prawo skutecznego środka odwoławczego. Ponadto stwierdzono, że każda osoba ma prawo do posiadania obywatelstwa. --
Sukcesja nie powinna mieć wpływu na obywatelstwo osoby fizycznej. Nie powoduje utraty obywatelstwa.
Państwo sukcesor musi zapobiec istnieniu bezpaństwowości.
O obywatelstwie powinien decydować sukcesor (ale tak, żeby nie powstała sytuacja bezpaństwowości i w poszanowaniu woli osoby fizycznej).
Może dochodzić do wymiany ludności, nie powinna ona prowadzić do utraty obywatelstwa państwa poprzednika.
Odpowiedzialność za zobowiązania państwa poprzednika to zasadniczo decyduje tabula rasa. Ale państwa powinny określić reguły przechodzenia zobowiązań.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz