Wykład - różnica pomiędzy sprzedażą a marketingiem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - różnica pomiędzy sprzedażą a marketingiem - strona 1 Wykład - różnica pomiędzy sprzedażą a marketingiem - strona 2 Wykład - różnica pomiędzy sprzedażą a marketingiem - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy marketingu prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński
Wykład 2
RÓŻNICA MIĘDZY SPRZEDAŻĄ A MARKETINGIEM
Kryteria
Sprzedaż
Marketing
Nacisk w działaniu
produkt
potrzeby klienta
Hierarchia działania
wytwarzanie produktu
potrzeby klienta, sposób produkcji, dystrybucja
Koncentracja wysiłków
sprzedaż
osiąganie korzyści przez klienta
Charakter planowania
krótkookresowe, aktualne produkty i rynki
długookresowe, produkty na jutro i na przyszłe rynki
Rozkład napięcia
zaangażowanie sprzedawcy
zorientowanie klienta (klient musi wiedzieć czego chce)
DEFINICJE MARKETINGU
Marketing w ujęciu klasycznym - odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu
przemyślane działania
problem, z którym musimy się zmierzyć
jak i czym można przyciągnąć nowego klienta.
Marketing w ujęciu szerokim jest to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy (organizacje) poprzez wzajemną wymianę dóbr otrzymują to, czego potrzebują i pragną (Philip Kotler)
to proces „planowania” i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei dóbr i usług w celu doprowadzenia do wymiany satysfakcjonującej jednostki i organizacje (AMA - Amerykańskie Towarzystwo Marketingowe).
Marketing służy do wykorzystywania takich instrumentów, które umożliwiają nam zdobycie pewnej pozycji, a także utrzymanie jej.
Przedsiębiorca chce mieć korzyści, a będą one większe, gdy klient jest zadowolony (trzeba posiadać wiedzę na temat konsumenta, jego zachowania na rynku etc.). produkt - produkt fizyczny
usługa - produkt niematerialny
Ogólne zasady marketingu
zasada celowego wyboru i kształtowania rynku przedsiębiorstwa
zasada badania rynku ( !fundamentalna zasada)
zasada zintegrowanego oddziaływania na rynek (marketing mix)
zasada kontroli skuteczności działań marketingowych
ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU
zamierzone
zawsze świadome, celowe i sensowne;
odzwierciedlają przekonania i potrzeby konsumenta
niezamierzone
podejmowane pod wpływem impulsu, nie zawsze celowe i sensowne; nie odzwierciedlają potrzeb ani przekonań konsumenta

(…)

… w kosztach gospodarowania
starsze małżeństwo
radykalna zmiana struktury wydatków
przy niskich dochodach decyzje są wspólne
przy poprawie sytuacji materialnej zaczynają przeważać decyzje indywidualne
Układ ról w podejmowaniu decyzji :
autonomiczny - każdy członek rodziny podejmuje decyzję o pewnych zakupach
dominacja męża
dominacja żony
koleżeński, partnerski.
grupa odniesienia - grupa, do której konsument pragnie należeć, z którą się identyfikuje i której normy postępowania uznaje, stanowią wzorzec dążeń i postępowania
Oddziaływanie bezpośrednie - grupa odniesienia bezpośrednio wpływa na zakup towaru
Oddziaływanie pośrednie - kształtowanie preferencji
Pierwotna grupa odniesienia - najbliższe konsumentowi (przyjaciele, sąsiedzi, koledzy)
Wtórna grupa odniesienia - kluby, związki , stowarzyszenia
Aspiracyjna grupa odniesienia - konsument nie zna ich osobiście lecz identyfikuje się z nimi (sportowcy, aktorzy, piosenkarze) często są to grupy społecznie odległe od konsumenta liderzy opinii - są to osoby, których postępowanie ze względu na zajmowane stanowisko, pełnione funkcje, prestiż , wiedzę itp. bywają naśladowani
grupa społeczna Charakterystyczne cechy:
względnie trwała łączność przestrzenna…
… marketingu
zespół cech materialnych
znak towarowy , marka
opakowanie
głębokość i szerokość asortymentu oraz elastyczność dostaw
usługi przy- i posprzedażowe, gwarancje
Na postawę konsumenta rzutują także inne cechy produktów
wartość symboliczna - dotyczy towarów prestiżowych, nadające cechę osobowości konsumenta (towary - atrybuty dorosłości, towary- nośniki statusu)
wartości sensoryczne, związane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz