Marketing - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - wykład - strona 1 Marketing - wykład - strona 2 Marketing - wykład - strona 3

Fragment notatki:Funkcje marketingu:
Analiza otoczenia i badania marketingowe – monitoring zewnętrznych czynników warunkujących sukces i niepowodzenia, takie jak: stan rynku i konkurencji, zbieranie informacji decydujących o sposobie marketingowych działań.
Analiza konsumentów – badanie i ocena właściwości (cech) konsumentów, ich potrzeb i procesów zakupu.
Planowanie produktu (produktów, usług i idei) – rozwój (projektowanie i utrzymywanie) produktów, ich pozycji, marki, opakowania i wycofanie starych produktów.
Planowanie dystrybucji – ustanowienie relacji między kanałami dystrybucji, fizyczną dystrybucją, zarządzaniem, alokacją towarów, hurtem, detalem.
Planowanie promocji – właściwe połączenie takich instrumentów jak: reklama, publicyty, sprzedaż osobista i promocja sprzedaży, obejmuje także public relation i inne formy komunikacji
Planowanie cen – ceny, ich struktura i poziom, techniki tworzenia cen, warunki zakupu, regulowanie cen i ujęcie cen jako aktywnych ..

Klasyfikacja strumieni informacji:
1. Operatywne i specjalne. –Służą do p[odejmowania bieżących działań. –Część ma charakter nakazowy. –Zbierane sporadycznie, gdy zachodzi potrzeba. –Specjalne.
2. Wewnętrzne i zewnętrzne. –Zew ( *Odnośnie otoczenia, *Dotyczy związku między firmą a otoczeniem), - Wew. (*Dotyczy przedsiębiorstwa, *wytwarzane i przetrzymywane w przedsiębiorstwie)
3. O wydarzeniach przeszłych i przyszłych. –Przeszłościowe informacje muszą być pewne. –Przyszłościowe dotyczą prawdopodobieństw prognoz.
4. Nakazowe. –Dotyczące nakazu w określonej sytuacji.
5. O charakterze ekspertyz. –Pochodzą od ekspertów.
6. Formalne i nieformalne. –Formalne – ukazują się w określonym miejscu (Dziennik ustaw). –Nieformalne (przyjacielskie) – informacje niepewne.

POJĘCIE, GENEZA I ROZWÓJ MARKETINGU
Marketing - jedna z dziedzin nauk o zarządzaniu, jest określoną koncepcją (filozofią) traktowania problemów i zjawisk rynkowych. Jest to jedna z najbardziej rozwiniętych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.
Funkcje marketingu:
Analiza otoczenia i badania marketingowe - monitoring zewnętrznych czynników warunkujących sukces i niepowodzenia, takie jak: stan rynku i konkurencji, zbieranie informacji decydujących o sposobie marketingowych działań.
Analiza konsumentów - badanie i ocena właściwości (cech) konsumentów, ich potrzeb i procesów zakupu.
Planowanie produktu (produktów, usług i idei) - rozwój (projektowanie i utrzymywanie) produktów, ich pozycji, marki, opakowania i wycofanie starych produktów.
Planowanie dystrybucji - ustanowienie relacji między kanałami dystrybucji, fizyczną dystrybucją, zarządzaniem, alokacją towarów, hurtem, detalem.
Planowanie promocji - właściwe połączenie takich instrumentów jak: reklama, publicyty, sprzedaż osobista i promocja sprzedaży, obejmuje także public relation i inne formy komunikacji
Planowanie cen - ceny, ich struktura i poziom, techniki tworzenia cen, warunki zakupu, regulowanie cen i ujęcie cen jako aktywnych ..
Społeczna odpowiedzialność - obowiazek oferowania bezpiecznych estetycznych, etycznych i uzytecznych towarów, usług, ideii (np. ekologiczne opakowania)
Marketingowe zarządzanie - planowanie ,wykonanie i kontrola programu marketingowego , ocena ryzyka i potencjalnego zysku
STADIUM 1:
Produkcja dóbr,
Użyteczność formy
STADIUM 2:
Pośrednictwo, użyteczność czasu i miejsca
Istotą filozofii marketingu jest stworzenie dla klienta określonego zespołu użyteczności (korzyści wartości) w postaci: *użyteczność formy, *użyteczność miejsca, *cza

(…)

…, -aktywności, -bezpieczeństwa, -rozrodu, -towarzystwa, -...
III. Hierarchia potrzeb ag A. H. Maslowa
potrzeby fizjologiczne
p. bezpieczeństwa
p. przynależności i miłości
p. uznania
p. samourzeczywistnienia
p. wiedzy i zrozumienia
p. estetyczne
Potrzeby ekonomiczne:
Potrzeby produkcyjne potrzeby konsumpcyjne.
Właściwości potrzeb konsumpcyjnych:
subiektywny charakter
hierarchizacja
ewolucyjny charakter
dualizm…
…, psychograficzne, a także innych.
Jeżeli utworzymy konsumentów o wspólnych cechach i utworzymy segmenty to, to jeszcze nie przesądza o istnieniu segmentacji rynku.
Segment rynku wystąpi dopiero wtedy, kiedy ten segment rynku stwarza określony popyt na nasze produkty.
2 drogi segmentacji rynku:
*produkt *konsument
- ze względu na reakcje
konsumentów na dany produkt.
Kryteria segmentacji:
ogólne [demograficzne (wiek), społeczne, ekonomiczne (wielkość dochodów), geograficzne (rozmieszczenie konsumentów, położenie geograficzne danego segmentu), osobowość, styl życia]
specyficzne [częstotliwość zakupów, stopień przywiązania do produktu, marki, miejsca zakupu]
Obiektywne [demograficzne, częstotliwość zakupów]
Subiektywne
Tabela 1. Kryteria segmentacji rynku.
Kryteria segmentacji rynku
Kryteria odnoszące…
….
Rysunek 1. Sposoby działania firmy a segmentacja rynku:
Firma Klienci
Działanie nie zróżnicowane.
Marketing-mix 1
Marketing-mix 2
Marketing-mix 3
Marketing-mix 4
Marketing-mix 5
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 4
Segment 5
Firma Klienci
Działanie zróżnicowane.
Segment 1
Segment 2
Segment 3
Segment 4
Segment 5
Firma Klienci
Działanie skoncentrowane.
Działanie nie zróżnicowane - tylko jeden segment…
…, dojnymi krowami, co raz mniejszy popyt, sprzedaż maleje, brak zysków.)
[macierzy BCG]
Cykl życia produktu - jest to okres od momentu powstania, pojawienia się produktu na rynku do momentu jego „zestarzenia się” i eliminacji z produkcji oraz rynku.
CYKL ŻYCIA = okres ekonomicznej żywotności produktu.
KRZYWA ŻYCIA PRODUKTU /ETAPY/:
I - wprowadzenie
II - wzrost
III - dojrzałość - nasycenie
IV - spadek…
…)
POSTĘPOWANIE NABYWCÓW NA RYNKU.
- jest to ogół działań związanych z pozyskiwaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktu wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te decyzje.
Czynniki warunkujące postępowanie nabywców:
Uwarunkowania do zakupu - czynniki bezpośrednie związane ze stanem ekonomicznym klienta, dochody, poziom cen, system podatkowy, kredyty (osiągalność, ilość)
Skłonność do zakupów…
… i zastosowania innych technik badawczych nie byłyby przez człowieka zauważone/ujawnione. W warunkach laboratoryjnych, analizowane przez specjalistów (psycholodzy ds. rynku)
*motywacyjne
METODY SPECJALNE
Wykorzystujące aparaty i urządzenia
Nie wymagające specjalistycznych aparatów
-tachistoskop
-projektor (epidiaskop)
-wariograf
-techniki porządkujące
-techniki wartościujące
-techniki asocjacyjne
-techniki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz