Wykład - postępowanie podatkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - postępowanie podatkowe - strona 1

Fragment notatki:

Postepowanie podatkowe
Szczególny rodzaj postępowania administracyjnego
Charakter prawny postępowania podatkowego zdeterminowany jest charakterem prawa podatkowego materialnego
Postępowanie podatkowe nie ma charakteru kontradyktoryjnego, który wiąże się z równością stron w trakcie postępowania Organ występuje w roli „gospodarza” a z drugiej bierze czynny udział w postępowaniu podatkowym
Brak definicji legalnej „postępowania” - nawiązujemy do teorii o doktryny
Postępowanie podatkowe:
Sensu largo - zbiór czynności organów podatkowych i innych uczestników postępowania, zmierzającym do ustalania zobowiązania i jego wykonania w sposób dobrowolny, obejmujący jednak wszelkie działania o charakterze kontrolnym i zabezpieczającym wykonanie zobowiązań podatkowych
Dotyczy przepisów proceduralnych
W OP są uregulowane 3 postępowania:
Postępowania podatkowe Postepowanie kontrolne (ustawa o kontroli skarbowej - w sprawach nieuregulowanych stosuje się OP) -- kontrola dotyczy dużych firm, ale może dotyczyć podatników - cel: ochrona interesów skarbu państwa Postępowanie prowadzone w ramach czynności sprawdzających (art. 272-280 OP) - dotyczą terminowości składania wniosków , korygowanie deklaracji Sensu stricto - regulowany przepisami ciąg czynności podejmowanych przez organy podatkowe, podatników i innych uczestników postepowania, w celu ustalenia istnienia obowiązku podatkowego i konkretyzacji zobowiązania podatkowego.
Regulacje prawa materialnego
Regulacje proceduralne
Regulacje karno-skarbowe Wszczęcie postępowania:
Na żądanie strony (dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu)
Z urzędu ( dzień doręczenia stronie postępowanie o wszczęciu postępowania) Celem jest rozstrzygnięcie sprawy podatkowej.


(…)

… <przepisy prawa formalnego>
W OP są uregulowane 3 postępowania:
Postępowania podatkowe <jurysdykcyjne> Postepowanie kontrolne (ustawa o kontroli skarbowej - w sprawach nieuregulowanych stosuje się OP) -- kontrola dotyczy dużych firm, ale może dotyczyć podatników - cel: ochrona interesów skarbu państwa Postępowanie prowadzone w ramach czynności sprawdzających (art. 272-280 OP) - dotyczą terminowości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz