Postępowanie dowodowe - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie dowodowe - wykład - strona 1 Postępowanie dowodowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 9 15.04.2011
Czynności sprawdzające mogą być przeprowadzona tylko przez naczelnika Urzędu Skarbowego (lub pracownik, który został do tego upoważniony).
„Dobry malarz to taki, który umarł” - Złote Myśli dr Krzysztofa Gałuszki
DOWODY
Odwołanie w ordynacji podatkowej dot. dowodów.
Nie ma sensu zbierać dowodów, które nie będą potrzebne i te których nie zaakceptuje sąd.
Postępowanie dochodowe jest ustaleniem stanu faktycznego, zastanego u przedsiębiorcy poprzez zebranie przez kontrolujących informacji o faktach. Zebranie polega na przeprowadzeniu dowodów.
Dowód może być ujmowany jako:
przedmiot dowodzenia, czyli faktur lub okoliczności podlegających udowodnieniu (pojedyncze okoliczności)
źródło dowodowe, rozumiane jako osobę lub rzecz, od której lub na podstawie której organy skarbowe uzyskują informacje mające istotne znaczenie dla rozstrzygania sprawy.
Środek dowodowy, określony przez prawo sposób w jak organy skarbowe uzyskują wiadomość od źródła dowodowego.
Wynik dowodzenia, wynik postępowania dowodowego prowadzonego przez organ podatkowy.
Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. (Art.180 OP) Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności (art. 181 OP):
Księgi podatkowe
Deklaracje złożone przez stronę
Zeznania świadków
Opinie biegłych
Materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin
Informacje podatkowe
Inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej
Materiały zgromadzone w toku postepowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
3 ZASADY PODATKOWE:
Zasada oficjalności i zupełności postępowania dowodowego
Zasada swobodnej oceny dowodów
Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym.
ZASADA OFICJALNOŚCI I ZUPEŁNOŚCI POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
art. 187 O.P.
Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
Organ podatkowy może zmienić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzania dowodu.
Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi podatkowemu z urzędu należy zakomunikować stronie.
Żądanie strony dotyczące przeprowadzania dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz