korekta deklaracji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
korekta deklaracji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

. W jaki sposób dokonuje się korekty deklaracji?
Art. 81b op.
Korektę deklaracji dokonuje się przez złożenie korygującej deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty. Korekta - aby wywoływać skutki prawne - nie może być dokonana podczas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Uprawnienie do złożenia deklaracji ulega na ten czas zawieszeniu. Korektę może złożyć więc podatnik, ale może tego dokonać także organ z urzędu.
Kiedy to może zrobić? Deklaracja ma błędy rachunkowe/oczywiste pomyłki/niezgodności z przepisami (wady technicznie, nie merytoryczne), kiedy kwota pomyłki nie przekracza 1000 zł. Jeżeli uszczuplenie jest większe organ wzywa do złożenia korekty deklaracji przez podatnika. Organ korygując deklarację z urzędu składa deklarację korygującą. Po sporządzeniu korekty, sporządza kopię i uwierzytelnia ją. Następnie kopię wysyła do podatnika z pisemnym wyjaśnieniem co i dlaczego zostało poprawione. Co może podatnik? Może złożyć sprzeciw na korektę deklaracji (14 dni od doręczenia). Jeśli go nie złoży to korekta wywołuje takie skutki jak złożony przez podatnika. Jeśli złoży sprzeciw to korekta deklaracji dokonana przez urząd nie wywołuje skutków. Organ podatkowy może wtedy wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Ale aby ją wydać należy wszcząć postępowanie o określenie wysokości zobowiązania. 104. W jakich przypadkach prawo do korekty deklaracji ulega zawieszeniu?
Art. 81b op.
Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Złożona w tym czasie korekta nie wywiera skutków prawnych.
Prawo do złożenia korekty przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz