Wykład - Odpływy dochodów z gospodarstw domowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Odpływy dochodów z gospodarstw domowych - strona 1 Wykład - Odpływy dochodów z gospodarstw domowych - strona 2 Wykład - Odpływy dochodów z gospodarstw domowych - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Izabela Szupejko
Wykład 2
Odpływy dochodów z gospodarstw domowych:
oszczędności (S) - gdy, wydatki T - zbyt duże wydatki rządu przekraczają wielkość budżetu państwa - deficyt
Jm Ex - sytuacja w początkowej fazie gospodarki, gdy trzeba kupować nowe technologie, surowce z zagranicy.
Wzrost popytu globalnego wywołuje następujące efekty w realizacji 4 głównych celów makroekonomii:
wzrost produkcji i dochodu narodowego tym większy im większa jest nadwyżka dopływów nad odpływami
poziom bezrobocia zmniejszy się w miarę jak przedsiębiorstwa zaczną zatrudniać dodatkowych pracowników w celu zaspokojenia rosnącego popytu na swoje wyroby
inflacja ulega zazwyczaj przyspieszeniu i będzie tym większa im większy będzie wzrost popytu w porównaniu do zdolności wytwórczych przedsiębiorstw i tym trudniej będzie zaspokoić dodatkowy popyt. Popyt na siłę roboczą wzrasta - powoduje to wzrost ogólnego dochodu w gospodarce narodowej, a większy dochód to większy popyt
bilans płatniczy ulegnie pogorszeniu, ponieważ zwiększony popyt absorbuje więcej wyrobów importowanych w wyniku czego import rośnie natychmiast, a możliwości wzrostu eksportu pojawią się po pewnym czasie
UTRZYMANIE RÓWNOWAGI NIE JEST ŁATWE, KAŻDEMU ZALEŻY ŻEBY OSIĄGNĄĆ WZROST GOSPODARCZY!!!!!!!!!!!!!!!!
Wzrost gospodarczy i jego miary:
Wzrost rzeczywisty i potencjalny
PKB i metody jego mierzenia
Metoda sumowania produkcji


(…)

… - dobra w końcowej postaci, np. krzesło, chleb itd. Do ich wytworzenia zużywa się dobra pośrednie np. mąka.
a) Sumowanie produkcji polega na dodaniu wartości produkcji wszystkich przedsiębiorstw krajowych bez uwagi na to kto jest ich właścicielem. Do jego obliczenia bierzemy pod uwagę tylko dobra finalne.
Producent 200
+100
handel 300 handel też musi mieć zysk
200 - cena, za którą producent sprzedał
+100…
… sumowania wydatków
PKB a PNB
Dochód narodowy - DN
Podział DN (pierwotny, wtórny, ostateczny)
Rodzaje cen stosowane przy obliczaniu PKB czy PNB (bieżące i stałe)
Deflator PKB
PKB na głowę mieszkańca
Ad. 1.
Wzrost rzeczywisty - wzrost faktyczne wielkości produkcji mierzony w % w danym roku, stopa - stosunek do roku poprzedniego, to ile przedsiębiorstwo osiągnęło
Wzrost potencjalny - maksymalne tempo w jakim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz