Dochód narodowy - mierniki i determinanty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochód narodowy - mierniki i determinanty  - strona 1

Fragment notatki:


Wykład 7 i 8 – Dochód narodowy, jego mierniki i determinanty R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 331-347 oraz 357-377 • ruch okrężny w gospodarce o model prosty  nie uwzględnia państwa, nie bierze pod uwagę wymiany handlowej z zagranicą, pomija fakt, że  gospodarstwa nie muszą przeznaczać całości dochodów na zakup produktów, a przedsiębiorstwa na  zakup czynników produkcji  pokazuje zależność pomiędzy gospodarstwami domowymi a przedsiębiorstwami  w zamian za płacę i pracę gospodarstwa kupują usługi i produkty przedsiębiorstw o model złożony  składa się z przedsiębiorstwa, sektora bankowego, zagranicy, gospodarstwa domowego i państwa  uwzględnia złożony ruch strumieni i zasobów w gospodarce, w tym dla gospodarstwa domowego • dopływy – inwestycje, wydatki rządowe, eksport • odpływy – oszczędności, podatki, import • mierniki dochodu narodowego jakie istnieją, kiedy i po co powstały? o PKB – syntetyczna miara produkcji wytworzonej w gospodarce w ciągu roku  PKB w cenach rynkowych – liczone w kategoriach cen końcowych, uwzględniając podatki pośrednie  PKB w cenach czynników produkcji – produkcja krajowa z pominięciem podatków, ale uwzględnieniem  subsydiów  metody liczenia: • metoda sumowania produktów – suma wartości produktów i usług wytworzonych w kraju • metoda sumowania dochodów – sumowanie dochodów przy wytwarzaniu produktów i usług • metoda sumowania wydatków  - sumowanie wydatków ponoszonych w procesie produkcji  dóbr i usług o PNB – wartość dóbr wytworzonych przez naród niezależnie od miejsca (PKB + dochody netto z zagranicy) o PNN – miara produkcji uwzględniająca inwestycje netto (PKB – amortyzacja) • konsumpcja i inwestycje o dochody gospodarstw przeznaczone na wydatki konsumpcyjne  konsumpcja autonomiczna – konsumpcja niezależna od dochodu  efekt Pigou – zmiana dochodu narodowego powoduje zmianę wielkości konsumpcji  Y (dochód narodowy) = C (konsumpcja) + S (oszczędności) o inwestycje  malejąca funkcja stopy procentowej – rozmiary inwestycji zależą od przyrostu popytu konsumpcyjnego,  oraz od kosztów i efektywności wyposażenia kapitałowego  inwestycje autonomiczne – pewien poziom inwestycji niezależny od dochodów • popyt globalny – łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach o zależy do dwóch czynników – ogólnego poziomu cen towarów i wysokości dochodów ludności • produkcja równowagi • rewolucja keynesowska – mechanizmy rynkowe i leżące u ich podstaw zmiany cen nie są w stanie zagwarantować produkcji 

(…)

… konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów
uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, przy czym gdy dochody te wzrastają, wydatki te też wzrastają, ale
ich udział w dochodzie jest w miarę jego wzrostu coraz mniejszy

przeciętna skłonność do konsumpcji – stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego

przeciętna skłonność do oszczędzania – stosunek oszczędności do dochodu narodowego

krańcowa skłonność do konsumpcji – stosunek zmiany konsumpcji do zmiany dochodów

krańcowa skłonność do oszczędzania – stosunek zmiany oszczędności do zmiany dochodów
prosty mnożnik inwestycyjny i jego znaczenie dla tłumaczenia wahań koniunktury
o
mnożnik informuje jak się zmienia dochód narodowy

np. m=3 przy dochodzie 1000 powoduje wzrost dochodu o 3000

im mnożnik większy, tym większy dochód

mnożnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz