Ekonomia - dochód narodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - dochód narodowy - strona 1 Ekonomia - dochód narodowy - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 7 i 8 - Dochód narodowy, jego mierniki i determinanty R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 331-347 oraz 357-377
ruch okrężny w gospodarce
model prosty
nie uwzględnia państwa, nie bierze pod uwagę wymiany handlowej z zagranicą, pomija fakt, że gospodarstwa nie muszą przeznaczać całości dochodów na zakup produktów, a przedsiębiorstwa na zakup czynników produkcji
pokazuje zależność pomiędzy gospodarstwami domowymi a przedsiębiorstwami
w zamian za płacę i pracę gospodarstwa kupują usługi i produkty przedsiębiorstw
model złożony
składa się z przedsiębiorstwa, sektora bankowego, zagranicy, gospodarstwa domowego i państwa
uwzględnia złożony ruch strumieni i zasobów w gospodarce, w tym dla gospodarstwa domowego
dopływy - inwestycje, wydatki rządowe, eksport
odpływy - oszczędności, podatki, import
mierniki dochodu narodowego jakie istnieją, kiedy i po co powstały?
PKB - syntetyczna miara produkcji wytworzonej w gospodarce w ciągu roku
PKB w cenach rynkowych - liczone w kategoriach cen końcowych, uwzględniając podatki pośrednie
PKB w cenach czynników produkcji - produkcja krajowa z pominięciem podatków, ale uwzględnieniem subsydiów
metody liczenia:
metoda sumowania produktów - suma wartości produktów i usług wytworzonych w kraju
metoda sumowania dochodów - sumowanie dochodów przy wytwarzaniu produktów i usług
metoda sumowania wydatków - sumowanie wydatków ponoszonych w procesie produkcji dóbr i usług
PNB - wartość dóbr wytworzonych przez naród niezależnie od miejsca (PKB + dochody netto z zagranicy)
PNN - miara produkcji uwzględniająca inwestycje netto (PKB - amortyzacja)
konsumpcja i inwestycje
dochody gospodarstw przeznaczone na wydatki konsumpcyjne
konsumpcja autonomiczna - konsumpcja niezależna od dochodu
efekt Pigou - zmiana dochodu narodowego powoduje zmianę wielkości konsumpcji
Y (dochód narodowy) = C (konsumpcja) + S (oszczędności)
inwestycje
malejąca funkcja stopy procentowej - rozmiary inwestycji zależą od przyrostu popytu konsumpcyjnego, oraz od kosztów i efektywności wyposażenia kapitałowego
inwestycje autonomiczne - pewien poziom inwestycji niezależny od dochodów
popyt globalny - łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach
zależy do dwóch czynników - ogólnego poziomu cen towarów i wysokości dochodów ludności
produkcja równowagi
rewolucja keynesowska - mechanizmy rynkowe i leżące u ich podstaw zmiany cen nie są w stanie zagwarantować produkcji w pełni wykorzystującej czynniki wytwórcze
podejście popytowe - popyt jest głównym determinantem dochodu narodowego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz