PKB i PNB - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PKB i PNB - wykład - strona 1 PKB i PNB - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PKB per capita - produkt krajowy brutto per capita = dochód narodowy per capita na jednego mieszkańca kraju Ceny bieżące - to takie które obowiązywały w danym kraju w roku za który dokonujemy sumowania dochodu społecznego
Ceny stałe - to takie które obowiązywały w danym kraju w roku przyjętym jako bazowy.
W ujęciu PKB w cenach bieżących pozwala na wyliczenie nominalnego PNB . Takie wyrażenie wartości dóbr i usług wyprodukowanych w danym roku sprawi, że PNB w tym ujęciu może wzrastać nawet w sytuacji kiedy fizyczne rozmiary produktu narodowego nie rosną. Chcąc uzyskać prawidłowy obraz rzeczywistych zmian w gospodarce musimy wyeliminować wpływ wzrostu cen na ten obraz i w tym celu posłuży się pojęciem produktu narodowego brutto w cenach stałych czyli tzw. realnego PNB Realny PNB = X 100
Indeks cen jest miarą inflacyjnego wzrostu cen. Pełni rolę DEFLATORA PNB musi więc odzwierciedlać zmiany cen wszystkich dóbr i usług stanowiących produkt narodowy brutto w danym kraju, w danym roku.
Deflator PNB - to stosunek nominalnego PNB w cenach bieżących do PNB w ujęciu realnym w cenach stałych wyrażonych w postaci wskaźnika.
Deflowanie - polega na podzieleniu nominalnej produkcji w cenach bieżących, wytworzonej w końcowym roku badanego okresu przez indeks ogólnego poziomu cen, wyrażający wzrost cen w okresie badanym. Np. w celu określenia wzrostu produkcji w latach 2004/2005 mierzymy wartość produkcji z roku 2005 w cenach bieżących obowiązujących w 2004 roku i wynik porównujemy z pieniężną wartością produkcji z roku 2004
ROK Produkcja sprzedana (w jedn.) Indeks cen
2004 2000 100
2005 3200 108
Wartości nominalne z 2005 roku (3200 jednostek) X 100 i podzielone przez 108
1200 jednostek : 108 x 100 = 2963 = REALNY PKB
2000 - 100 %
2963 - X %
X = 148,15 % : 100 = 48,15%
Rok 2004 jest rokiem bazowym.
Rozporządzalne dochody osobiste
Kategoria PNB w cenach czynników produkcji odzwierciedla wielkość łącznych dochodów powstających w procesie produkcji. Gdy odejmiemy od niej wartość amortyzacji, podatki bezpośrednie płacone przez przedsiębiorstwa oraz zyski niepodzielne tj. część zysków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw a nie do podziału między akcjonariuszy. Po odjęciu amortyzacji, podatków bezpośrednich i zysków niepodzielonych otrzymamy łączną wartość dochodów osobistych uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe.
Dochody osobiste pomniejszone o podatki bezpośrednie płacone przez gospodarstwa domowe i powiększone o otrzymywane płatności transferowane np. emerytury, zasiłki; określamy mianem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz