Wykład- Obieg informacji, Struktura systemu informacyjnego, Zasady komunikowania się, Style komunikowania się, zasady dobrej administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3794
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład- Obieg informacji, Struktura systemu informacyjnego, Zasady komunikowania się, Style komunikowania się,  zasady dobrej administracji - strona 1 Wykład- Obieg informacji, Struktura systemu informacyjnego, Zasady komunikowania się, Style komunikowania się,  zasady dobrej administracji - strona 2 Wykład- Obieg informacji, Struktura systemu informacyjnego, Zasady komunikowania się, Style komunikowania się,  zasady dobrej administracji - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Ewa Olejniczak - Szałowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest Style komunikowania się. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 5 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: informacja, obieg informacji, więź pionowa od góry do dołu, więź pionowa od dołu do góry, więź pozioma, wież ukośna, Struktura systemu informacyjnego
Zasady komunikowania się, Formy komunikowania się w instytucjach, Stopień centralizacji powiązań komunikacyjnych, Style komunikowania się: introwertyczny, ekstrawertyczny, obronny, przetargowy, efektywnej komunikacji. Notatka wyjaśnia także następujące zagadnienia: Przyczyny zakłóceń obiegu informacji, osobowościowe, organizacyjne, techniczne, kontekstualne, Metody redukowania szumów informacyjnych, zasady dobrej administracji Parlamentu Europejskiego.

Wykład 11 4.01.2008
INFORMACJA
Obieg informacji
Jest warunkiem sprawnego funkcjonowania każdej instytucji. Umożliwia kierowanie zespołami pracowniczymi, informowanie o zadaniach oraz koordynowanie działań. Więzi informacyjne w instytucjach przebiegają w trzech kierunkach:
1. więź pionowa od góry do dołu
Tworzy tzw. kanał zarządzania. Zapewnia łączność najważniejszych stanowisk w instytucji ze stanowiskami najniższymi za pośrednictwem kierowniczych stanowisk pośrednich. Im bardziej struktura jest smukła, tym dłuższy jest kanał zarządzania, większa jest liczba nadawców i odbiorców informacji. Większe jest prawdopodobieństwo szumów informacyjnych.
Im bardziej spłaszczona jest struktura, tym mniejsze są wady kanału zarządzania. Więzi te służą przede wszystkim kierownictwu instytucji do przekazywania podwładnym decyzji, aktów normatywnych, poleceń, informacji o charakterze motywacyjnym, koordynacyjnym, różnych komunikatów itd.
2. więź pionowa od dołu do góry
Tworzy tzw. kanał sprawozdawczy. Przepływają nim informacje mające na celu informowanie kierownika o faktach i zjawiskach zachodzących w instytucji. Są to meldunki o wykonaniu decyzji i poleceń.
3. więź pozioma
Obejmuje przepływ informacji pomiędzy stanowiskami równorzędnymi. Budując obieg informacji systemu informacyjnego należy dążyć w miarę możliwości do skracania owych kanałów informacyjnych. Należy dążyć do tego aby informacja była dostosowana do potrzeb adresata.
Prawidłowości:
Jest regułą, że im niższy szczebel zarządzania, tym bardziej szczegółowe powinny być informacje, a ich zakres przedmiotowy powinien być ograniczony. Im wyższy szczebel zarządzania, tym szerszy powinien być zakres informacji, ale postać, forma informacji powinna być bardziej zwięzła, ogólna, syntetyczna. System obiegu informacji, jego stopień złożoności zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od celów realizowanych przez instytucję (od zakresu działalności instytucji, od wielkości instytucji, od kształtu struktur organizacyjnych, od podziału kompetencji na poszczególnych szczeblach zarządzania).
4.więż ukośna Ukośne więzi informacyjne łączą stanowiska na różnych szczeblach struktury ale ulokowane w odrębnych pionach organizacyjnych. Więzi te mają na ogół charakter nieformalny lub półformalny.
Im niższe szczeble zarządzania tym informacje powinny być co raz bardziej szczegółowa a przy tym ich zakres jest ograniczony. Im wyższe szczeble zarządzania tym zakres powinien być szerszy ale informacja powinna być zwięzła i syntetyczna.
Struktura systemu informacyjnego
Składają się na nią:
• nadawcy informacji
• odbiorcy informacji (adresaci)
• kanały informacyjne


(…)

… tzw. zwrotne sygnały potwierdzające odbiór i ewentualne potwierdzenie zrozumienia i wykorzystanie informacji.
Formy komunikowania się w instytucjach
Podział I
a) werbalna - obejmuje komunikaty mówione lub pisane.
b) niewerbalna - wszelkie przekazy bez użycia słów - przekazy za pomocą gestów, mimiki, miejsca wybranego do przekazania informacji, czasu.
Komunikacja niewerbalna służy głównie…
… podwładnego bo musi, ale go nie lubi i towarzyszy temu wyraz twarzy świadczący o niezadowoleniu)
Środki komunikacji niewerbalnej są różnorodne (mimika, gesty, sposób poruszania się, sposób witania się, sposób zagospodarowania przestrzeni wokół siebie, sposób traktowania czasu własnego w relacji do innych pracowników, ubiór). Umiejętność odczytywania komunikatów niewerbalnych jest bardzo ważna.
Podział II…
… zajmowanej w organizacji czy społeczeństwie. Ludzie inaczej interpretują te same zjawiska.
dysonans poznawczy - występuje wtedy, gdy istnieje sprzeczność pomiędzy informacjami bądź przekazami posiadanymi, a informacjami odbieranymi od innych ludzi dotyczących tej samej sprawy. Problem ten jest rozwiązywany albo poprzez odrzucenie informacji zewnętrznej albo też próba rozwiązania może polegać…
… do przekazywania informacji o sympatii lub antypatii, komunikatów o podporządkowaniu i dominacji. Służą też do manifestowania stopnia wrażliwości na potrzeby, sygnały innych osób. Odgrywają rolę w komunikacji bezpośredniej.
Relacje pomiędzy komunikacją werbalną i niewerbalną:
1. mogą się uzupełniać, wzmacniać (pochwała ustna, której towarzyszy serdeczny uśmiech).
2. mogą się nawzajem znosić, osłabiać (szef chwali…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz