Wykład - Międzynarodowy przepływy czynników produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Międzynarodowy przepływy czynników produkcji - strona 1 Wykład - Międzynarodowy przepływy czynników produkcji - strona 2 Wykład - Międzynarodowy przepływy czynników produkcji - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowy przepływy czynników produkcji (przedsiębiorstwa międzynarodowe, międzynarodowy obrót kapitału, transfer technologii, międzynarodowy przepływ siły roboczej).
PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘDZYNARODOWE
Elementy w teorii przedsiębiorstw międzynarodowych
motyw lokalizacji
motyw internalizacji + Transfer technologii; Integracja pionowa
Przedsiębiorstwa międzynarodowe przyczyniają się do przemieszczania produkcji pracochłonnej z krajów przemysłowych do krajów zasobnych w pracę lub przepływu kapitału z krajów zasobnych w kapitał do krajów, gdzie czynnik ten jest rzadki.
MIĘDZYNARODOWY OBRÓT KAPITAŁU Międzynarodowy rynek kapitałowy - rynek, na którym przedstawiciele różnych krajów wymieniają swoje aktywa.
Główni uczestnicy:
Banki handlowe i banki międzynarodowe
Wielkie korporacje transnarodowe
niebankowe instytucje finansowe
banki centralne
banki inwestycyjne inne agendy rządowe
Kategorie transakcji na rynku kapitałowym:
wymiana dóbr i usług na dobra i usługi
wymiana dóbr i usług na aktywa (wymiana międzyokresowa)
wymiana aktywów na aktywa
MIĘDZYNARODOWY TRANSFER TECHNOLOGII - Udostępnienie własnej technologii na zasadach odpłatności pozwala określić warunki i granice jej rozpowszechniania. Wielkie koncerny często wymieniają między sobą określone technologie. Zmniejsza to koszty ich rozwijania i uruchamiania produkcji opartej na tych technologiach.
Ujęcie szczersze - ogólna wiedza techniczna dotycząca danej dziedziny techniki
Ujęcie węższe - konkretna wiedza techniczna tj. umiejętność jej zastosowania
Kanały transferu technologii:
Zakup za granicą produktu gotowego - imitacja, przemieszczanie osób;
Transfer w ramach korporacji transnarodowych - uruchomienie produkcji opartej na własnej technologii w innych krajach;
Tworzenie spółek o kapitale mieszanym - tj. w połączeniu z kapitałem kraju, któremu udostępnia się technologię;
Kooperacja przemysłowa- wieloletni kontrakt o wzajemnej współpracy przemysłowej i technicznej;
Cechy powiązań kooperacyjnych:
szeroki zakres współpracy
trwałość związków kooperacyjnych
wzajemne uzależnienie się partnerów.
Sprzedaż licencji i patentów - umożliwia uruchomienie i rozwój produkcji określonych wyrobów w kraju dokonującym ich zakupu;
Leasing - metoda finansowania i użytkowania określonego przedmiotu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz