Wykład - istota analizy portfelowej produktu, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - istota analizy portfelowej produktu, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

Istota analizy portfelowej produktu: * w marketingu można rozważać z 2 punktów:
1) względnego udziału w rynku - % udziału rynkowego danego produktu w stosunku do % udziału rynkowego produktu najgroźniejszego rywala danej firmy
2) dynamiki sprzedaży - zmian wielkości sprzedaży danego produktu
* najczęściej stosowana jest analiza portfelowa produktu opracowana przez Boston Consulting Group w której jako narzędzie wykorzystuje się tzw. macierz BCG
Gwiazdy (przeboje) - produkty o wysokim udziale w rynku, które dobrze się sprzedają. Zwykle są nimi nowe wyroby, wykazujące ekspansję dzięki czemu związane jest z nimi szybkie tempo wzrostu zysków firmy, ale niezbędne są jednocześnie wysokie nakłady finansowe w celu utrwalenia ich pozycji na rynku przy czym nakłady te powinny być większe niż środki uzyskiwane ze sprzedaży tych produktów.
Znaki zapytania (dylematy, trudne dzieci) - produkty o jeszcze małym udziale w rosnącym rynku posiadające potencjalnie duże możliwości rozwoju, ale trudno jest przewidzieć, czy staną się gwiazdami czy ulegną degradacji i staną się psami, dlatego w celu stymulowania ich właściwego rozwoju wymagają dużych nakładów finansowych.
Dojne krowy (żywiciele) - produkty bardzo ważne dla firmy, ponieważ duże zyski osiągane z ich sprzedaży stwarzają źródło nakładów na produkty gwiazdy i znaki zapytania. Zyski te są osiągane dzięki dużemu udziałowi żywicieli w ustabilizowanym rynku.
Psy (kula u nogi) - produkty na które maleje zapotrzebowanie, a tym samym spada ich udział z rynku. Firma nie powinna wiązać z nimi nadziei na przyszłość, ale może jeszcze czasowo osiągać z ich sprzedaży zysku ale w ograniczonej wysokości. W dłuższym okresie ich sprzedaż spada jednak do tak niskiego poziomu, że firma może zacząć ponosić straty, dlatego zanim to nastąpi, należy te produkty wycofać z rynku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz