Wygaśnięcie umowy o pracę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wygaśnięcie umowy o pracę - strona 1 Wygaśnięcie umowy o pracę - strona 2

Fragment notatki:

WYGASNIĘCIE UMOWY O PRACĘ 1. różnica między wygaśnięciem a rozwiązaniem umowy o pracę -ustanie więzi umownej łączącej strony stosunku pracy następuje z mocy samego prawa, a więc wskutek innych zdarzeń niż oświadczenie woli którejkolwiek ze stron 2. art.63 - wygaśnięcie umowy -„ Umowa o prace wygasa w przypadkach określonych
w kodeksie oraz w przepisach szczególnych”
3. śmierć pracownika jest zdarzeniem ,które powoduje wygaśnięcie umowy o pracę- art.63¹ 4.prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika w równych częściach na małżonka oraz inne osoby uprawnione do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.
5. art.63²§1- umowa o prace wygasa także wraz ze śmiercią pracodawcy, jeżeli nie nastąpi przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę.
6.Pracownikowi, któremu umowa o pracę wygasła z momentem śmierci pracodawcy przysługuje odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy-w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.- art.63²§2 7 „ umowa o prac wygasa z upływem 3 m-cy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania , chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika ”-art.66§1 8.Pracodawca , pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie umorzono lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia -art.66§2 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz