Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (cele i instrumenty ich realizacji).
Cele:
zapewnienie wspólnych wartości, podstawowych interesów, niepodległości i integralności Unii zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych,
zachowanie i umocnienie międzynarodowego bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami Karty NZ, jak również z zasadami Aktu Końcowego z Helsinek oraz Karty Paryskiej, włączając to zasady dot. zewnętrznych granic,
popieranie współpracy międzynarodowej,
rozwijanie i umacnianie demokracji i rządów prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności,
Instrumenty realizacji:
zasady i ogólne wytyczne Wspólnej Polit. Zagr. i Bezp. - ustalane przez Radę Europejską, na ich podstawie Rada Ministrów podejmuje niezbędne decyzje,
wspólne strategie - przyjmuje Rada Europejska na zalecenie Rady Ministrów; określają ich cele, czas trwania i środki, jakich użyć ma Unia i państwa członkowskie; na ich podstawie RM przyjmuje „wspólne działania” i „wspólne stanowiska”,
wspólne stanowiska - określają stosunek Unii do poszczególnych spraw o charakterze geograficznym lub merytorycznym, wspólne działania - odnoszą się do określonych sytuacji, kiedy konieczne jest podjęcie przez Unię działania operacyjnego,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz