Współczesne teorie demokracji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne teorie demokracji - wykład - strona 1 Współczesne teorie demokracji - wykład - strona 2 Współczesne teorie demokracji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Współczesne teorie demokracji: wg Dahla, demokracja deliberacja, demokracja partycypacyjna.
Demokracja uczestnicząca (ang. participatory democracy) jest procesem kolektywnego podejmowania decyzji, z wykorzystaniem kombinacji elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej. Znajduje zastosowanie w samorządach lokalnych i samorządach pracowniczych.
Genezy i pierwowzorów demokracji uczestniczącej można się doszukiwać w ateńskiej demokracji, średniowiecznych gildiach, samorządach miejskich Stanów Zjednoczonych z okresu Rewolucji Amerykańskiej, Komunie Paryskiej, ideach anarchizmu (wolnościowy municypalizm, Murray Bookchin), rewolcie roku 1968, ruchach narodowowyzwoleńczych.
Wszyscy obywatele posiadają władzę decydowania o budżecie, inwestycjach, lokalnych podatkach i podziale administracyjnym. Dyskusje i głosowania odbywają się podczas otwartych zgromadzeń w gminach, dzielnicach i miastach. Delegaci i radni mogą być w każdej chwili odwołani z pełnionej funkcji przez specjalnie zwołane zgromadzenie mieszkańców ich okręgu.Kadencje ograniczone są zwykle do jednego roku. Administracja, radni, burmistrz, stają się egzekutywą realizującą instrukcje od lokalnej społeczności. Większość istniejących obecnie form demokracji uczestniczącej współistnieje ze strukturami państwa i samorządu lokalnego.
DEMOKRACJA DELIBERATYWNA (termin użyty po raz pierwszy przez Josepha Bessette'a w 1980 r. w artykule „Delibeative Democracy; The Majority Principle in republican Governement); Bruce Ackerman, Jürgen Habermas, John Dryzek, Amy Gutmann, Dennis Thompson, Democracy and Disagreement 1996 oraz Why Deliberative Democracy? Cel demokracji deliberatywnej: usprawiedliwienie lub legitymizacja decyzji podejmowanych przez obywateli i ich przedstawicieli.
Cechy demokracji deliberatywnej: 1/ obywatele i ich przedstawiciele prezentują racje, jakich jednostki, które chcą uczciwie współpracować, nie mogą, kierując się rozsądkiem, odrzucić; 2/ prezentowane racje powinny być zrozumiałe i dostępne dla wszystkich obywateli; 3/ raz podjęte decyzje zobowiązują na pewien czas, demokracja deliberatywna to nie pokazowe seminarium, lecz procedura podejmowania decyzji; 4/ proces podejmowania decyzji ma charakter dynamiczny. 5/ zasada ostrożności (ograniczania się) w razie pojawienia się kontrowersji moralnych
Definicje demokracji deliberatywnej: Jest to forma rządów, w której wolni i równi obywatele (oraz ich przedstawiciele) legitymują
decyzje w trakcie procesu polegającego na wzajemnym prezentowaniu racji, jakie są dla wszystkich do zaakceptowania i zarazem są powszechnie zrozumiałe. Postępują tak w celu

(…)

… widzenia innych”; koncepcje: John Rawls - zasłona niewiedzy; Jürgen Habermas - idealna sytuacja mowy; Brian Barry - rozumowanie na zasadach bezstronności (impartialist reasoning) zasada wzajemności (Amy Gutmann, Dennis Thompson): obywatele inni dążyć do takiej formy rozumowania, która jest obustronnie uzasadniona i zakłada obustronne dostosowanie: cel - dążenie do „ekonomii konfliktu moralnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz