Wprowadzenie do teorii międzynarodowej integracji gospodarczej, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do teorii międzynarodowej integracji gospodarczej, sem III - strona 1 Wprowadzenie do teorii międzynarodowej integracji gospodarczej, sem III - strona 2 Wprowadzenie do teorii międzynarodowej integracji gospodarczej, sem III - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE DO TEORII MIĘDZYNARODOWEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ
Definicja integracji -mogą być różne ponieważ zależą od tego co jest przedmiotem głównej uwagi autora (cel, zakres int, efekty, model, tworzenie wspólnych instytucji i nowego porządku międzynarodowego)
Def. Ogólna -integracja rozwija się poprzez rozwijanie intensywnych i zróżnicowanych modeli integracji pomiędzy poprzednio autonomicznego jednostkami (w. wallace.)
Międzynarodowa organizacja, integracja gosp -oznacza powstawanie jednolitego wewnętrznie powiązanego układu gosp obejmującego przynajmniej dwa kraje. Jest ona rezultatem rozwoju trwałych powiązań strukturalnych i wzajemnych dostosowań między istniejącymi na obszarze tych krajów przeds, dziedzinami działalności gosp i regionami gospodarczymi w taki sposób aby tworzyły jeden wewnętrznie scalony system gosp. Rozwija się kooperacja i specjalizacja, następuje pogłębienie międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego podziału pracy. Wskutek takich procesów raje stają się dużym stopniu wobec siebie komplementarne, na obszarze integrujących się krajów rozwijają się rynki zbytu i zaopatrzenie.
Stopień integrowania gosp kraju ponad 70%. Tak wysoki odsetek nie jest dobry ponieważ jak będzie niski popyt to eksport będzie ograniczony. W takiej sytuacji trzeba poszukiwać innych rynków zbytu.
Szersze postrzeganie procesów integracyjnych wyraża się w definicjach których autorzy podkreślają, że integracja prowadzi do powstawania międzynarodowego porządku i struktur instytucjonalnych oraz reguł podejmowania decyzji.
Międzynarodowa integracja gosp to proces prowadzący do wzrostu zakresu i stopnia powiązań pomiędzy gospodarkami narodowymi oraz podmiotami gosp w ramach grupy krajów które podjęły współpracę formułując jej cele, zasady i środki realizacji a także tworząc instytucje i określając ich funkcję oraz kompetencje decyzyjne (B. Mucha-Leszko)
Definicję integracji mogą być różne ponieważ zależą od tego, co jest przedmiotem głównej uwagi autora, cel, zakres integracji, efekty, model integracji, tworzenie wspólnych instytucji i nowego porządku międzynarodowego
Definicję mogą być szczegółowe lub ogólne
Definicję ogólne
Integracja odbywa się poprzez rozwijane integrujących i zróżnicowanych modeli interakcji pomiędzy poprzednio autonomicznymi jednostkami (W. Walace)
Ad2
Kraje chcą się integrować z powodów politycznych, gospodarczych, kulturowych i cywilizacyjnych.
Powody polityczne- chcą poprawić swoje bezpieczeństwo w raju i na świecie, łączenie sił wyskokowych i w celu umocnienia pozycji politycznej kraju i grupy krajów zwłaszcza wówczas gdy zmienia się układ gdy dochodzi do wzrostu siły militarnej jakiegoś kraju, ukryty cel jakiegoś kraju który dąży do integracji aby łatwiej mu było opanować dane terytorium.


(…)

… generał Degal, który objął funkcję prezydenta Francji już po podpisaniu ważnego traktatu jakim był traktat rzymski o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1957). Czyli grupa francuskich polityków zwolenników unii federalnej przyczyniła się do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (1951), Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (1957) ale ci proeuropejscy politycy utracili przewagę…
… wojnie światowej.
*I organizacją integracji europejskiej była utworzona na podstawie traktatu paryskiego (podpisanych 18 kwietnia 1951) Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Przystąpiło do niej 6 krajów: Francja, RFN, Włochy, Holandia, Belgia, Luksemburg. Ta wspólnota przyczyniła się do rozwoju współpracy najpierw w grupie tych 6 krajów a następnie w rezultacie kolejnych rozszerzeń terytorialnych, utworzenia nowych wspólnot oraz zaawansowania procesów integracyjnych doszło do utworzenia UE i powstania w Europie wspólnoty 27 krajów.
Dlaczego 6 krajów Europy zdecydowało się utworzyć I organizację europejską?
Prawie każdy z nich z innych powodów:
Inicjatorka utworzenia EWWiS była Francja, która dążyła do tego ze względów politycznych liczne konflikty zbrojne i spory terytorialne z Niemcami sprawiły…
… kraje posiadają większą autonomie gosp, bardziej suwerenne gosp. Przejawia się jeżeli w części krajów jest dobra sytuacja gosp to winnych krajach też.
Stadia Integracji:
Strefa Wolnego Handlu F. Unia Polityczna Unia celna
Wspólny Rynek
Unia walutowa
Unia gospodarcza
Unia polityczna
Trzy pierwsze stadia- integracja handlowa (rynkowa) jeżeli kraje integrują swoje rynki znoszą bariery handlowe- zwiększa…
… barier handlowych. Cecha sfery wolno handlowej jest pełna autonomia krajów członkowskich tej strefy w odniesieniu di handlu z krajami nie należącymi do tej strefy.

… znaczenie miał czynnik gosp. Sytuacja gospodarcza była trudna a przede wszystkim wywołanie bezrobocia w południowej części krajów. Włochy liczyły zatem na korzyści gospodarcze a zwłaszcza na ,,eksport bezrobotnych `' do innych krajów europejskich.
Kraje Beneluksu- głównie z powodów gospodarczych a ponadto miały za sobą doświadczenia z wcześniej tworzonych linii celnych polegające na korzyściach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz