Wprowadzanie do zarządzania przedsiębiorstwem-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzanie do zarządzania przedsiębiorstwem-opracowanie - strona 1 Wprowadzanie do zarządzania przedsiębiorstwem-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wprowadzanie do zarządzania przedsiębiorstwem Epoki:
1) Agrarna - (do pierwszej połowy XVIII w.) rozwój rolnictwa, nowe wynalazki (np. koło). 2) Przemysłowa - szczególne znaczenie rozwoju przemysłu i transportu.
3) Informacyjna - rozwój w latach '50 ubiegłego wieku, najpierw w USA - koncentracja na technologiach informatycznych, wiedzy.
Gospodarka naturalna
Kształtowanie się gospodarki rynkowej w średniowieczu:
- szczególny wpływ miało powstanie klasy kupieckiej; gospodarstwa nie miały typowych cech p przedsiębiorstwa (zgodność poglądów ekonomistów co do tego),
- warsztaty rzemieślnicze pod kierownictwem mistrzów zatrudniały czeladników i zrzeszały się w cechach; z czasem taki system rzemieślniczy (cechy) stał się hamulcem ilościowego wzrostu produkcji.
Wczesno-kapitalistyczne formy
-chałupnictwo - praca nakładcza, manufaktura - rzemieślnicy zgromadzeni w jednym miejscu, a przedsiębiorca dostarcza narzędzia
- przekształcenie się manufaktur w fabryki
-rewolucje przemysłowe doprowadziły do silnego rozwoju technicznego - pierwsza rewolucja: 1730 - 1860; druga: 1870 - 1914.
o pierwsza rewolucja: zmiany szczególnie w hutnictwie, transporcie, przemyśle włókienniczym
o druga rewolucja: maszyna do szycia, piec martenowski, dynamit, wykorzystanie nowych źródeł energii, postęp w hutnictwie, rozwój telekomunikacji, udoskonalenie transportu, zmiany w organizacji produkcji fabrycznej (pozwoliły one na podział pracy)
-wprowadzenie produkcji potokowej; wydajność pracy zwiększyła się, nie była konieczna wysoka specjalizacja robotników - fordyzm.
Ostatnie 100 lat - zmiana form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw.
-przedsiębiorstwa jednego właściciela - duże koszty - zaczęły powstawać spółki.
- ekspansja wielkich korporacji
Przedsiębiorstwo jest jednostką (podmiotem) prowadzącą działalność gospodarczą, dążącą do zaspokojenia potrzeb innych podmiotów życia społecznego przez wytwarzanie produktów lub świadczenie usług, przy czym działalność ta jest motywowana chęcią uzyskania korzyści majątkowych oraz prowadzona samodzielnie na ryzyko właściciela czy właścicieli.
Modele przedsiębiorstwa:
1) ekonomiczny - przedsiębiorstwo jest jednostką ekonomiczną opisywaną w kategorii efektywności zużycia zasobów, posiada zasoby finansowe, rzeczowe, informacyjne, itp. Podstawowe zmienne: czynniki produkcji, kapitał przychód, koszt, zysk, efektywność;
2) finansowy - przedsiębiorstwo to system aktywny o określonej wartości finansowej; cel - maksymalizacja wartości firmy;
3) produkcyjny - układ techniczny przetwarzający energię i materię w dany produkt. Zmienne: surowce, materiały, półfabrykaty, normy produkcji, wydajność, pracochłonność;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz