Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy - strona 1 Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy - strona 2 Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy - strona 3

Fragment notatki:

Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy Pozytywny wpływ turystyki na sytuację finansową gmin był już przedmiotem wielu badań - istnienie takiego związku stwierdzono tak w połowie lat osiemdziesiątych, a zatem w nierynkowych warunkach gospodarczych jak i w pierwszych latach okresu transformacji. Zwracano przy tym uwagę że gminami najbardziej korzystającymi z turystyki są gminy nadmorskie. Według szacunku przeprowadzonego w 1994 w jednym z miast uzdrowiskowych, funkcja rekreacyjno wypoczynkowa powodowała wzrost dochodów budżetowych o niemal 20% .Chciałabym w dalszej części zająć się małopolską i pokazać na jej przykładzie wpływ turystyki na rozwój gospodarczy tego regionu .
Małopolska jest regionem szczególnie predestynowanym do rozwoju turystyki przyjazdowej, gdyż posiada walory, które stanowią o dużej atrakcyjności turystycznej przez cały rok . Pod względem bogactwa dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego małopolska plasuje się na jednym z wiodących miejsc w kraju.
Małopolska należy do najchętniej odwiedzanych polskich regionów. W roku 2006 odnotowano wzrost ruchu turystycznego o 13,54 % w porównaniu do 2005r.
Według badań ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Kraków odwiedziło 8 mln turystów , co świadczy o świetnych warunkach do rozwoju. Do ważniejszych centrów obsługi ruchu turystycznego przyjazdowego w regionie zaliczamy :
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej - 1 193 350, w tym 20 625 pielgrzymów z zagranicy
Kopalnia Soli w Wieliczce - 1 065 857 (58% z zagranicy)
Muzeum KL Auschwitz Birkenau - 989 500, w tym 648 500 zagranicznych
Kraków - Zamek Królewski na Wawelu - 972 879 sprzedanych biletów Dom Jana Pawła II w Wadowicach - 402 869, w tym 64 866 z zagranicy
Szacowany wpływ z obsługi turystów w 2006 r. w Małopolsce wynosił 4,2 mld zł blisko 1mld zł więcej niż rok wcześniej turystyka w skali regionalnej daje mieszkańcom zatrudnienie i wzrost dochodów.
Chciałabym przedstawić jak np. turystyka piesza wpływa na rozwój regionu, ponieważ jest ona najbardziej dostępna i wśród wszystkich dyscyplin uprawiana najchętniej. Kraków i okolice posiadają wiele szlaków prowadzącymi przez niezwykłe tereny- z interesującą przyrodą, zabytkami, miejscami upamiętnionymi ważnymi wydarzeniami historycznymi. Do ważniejszych szlaków turystycznych należą: Kopiec Piłsudskiego, Dolina Bolechowicka - Dolina Kobylańska - Dolina Będkowska , Jurajski szlak, Dolinki Podkrakowskie oraz Zamki Doliny Prądnika.
Ważnym aspektem w rozwoju regionu jest jego infrastruktura. Miasto posiada własne lotnisko Kraków-Balice, które co roku zwiększa swoje połączenia, a co za tym idzie większa ilość turystów może łatwo dotrzeć do tego pięknego miejsca. Porty lotnicze są postrzegane jako podmioty mające poważny ekonomiczny wpływ na otaczające je regiony. Poza bezpośrednim oddziaływaniem na przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie portu, bądź w jego pobliżu, dostęp do usług lotniczych łączy interesy regionalnego biznesu oraz prywatnych klientów. Porty lotnicze zapewniają niezbędną infrastrukturę do wspierania społecznego oraz regionalnego rozwoju gospodarczego, stanowiąc równocześnie autonomiczne podmioty, zdolne do generowania zysków z poniesionych inwestycji, zarówno dla udziałowców, jak i całego społeczeństwa.

(…)

… wojewódzkie
w tym:
drogi na terenie miast
drogi zamiejskie 1 363,1
185,2
1 177,9 3,58
3 Drogi powiatowe 6 397,0 16,79
4 Drogi gminne 29 386,0 77,12
5 Razem 38 104,1 100,00
* w tym 61 km stanowi autostrada płatna
Alternatywnym rodzajem dojazdu jest transport kolejowy. Szczególnie korzystają z niego turyści kwalifikowani z ościennych województw. Z chęcią przyjeżdżają na weekendy, aby uprawiać turystykę. Obszar…
… tego regionu pozwala turystą zasięgnąć wiedzy o danym regionie, a nawet zabukować bilety czy miejsce noclegowe co pozwala na korzystanie z turystyki kwalifikowanej bez pomocy biur podróży czy agentów turystycznych. sprawą. Istnieją w regionie szybkie łącza internetowe dla instytucji i indywidualnych użytkowników ,gdyż jest wzrost popytu na usługi świadczone drogą elektroniczną. Chodzi tu zarówno o usługi…
… i mniejszą emisję spalin do środowiska.
Infrastruktura kolejowa Małopolski
Lp. Elementy sieci kolejowej Długość
(w km) (w %)
1 Linie magistralne 154,3 14,79
2 Linie pierwszorzędne 591,7 56,73
3 Linie drugorzędne 220,2 21,11
4 Linie o znaczeniu miejscowym 76,9 7,37
5 Razem 1 043,1 100,00
Kraków posiada bardzo dobrą bazę noclegową. Każdy turysta znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce po wyczerpujących…
… roku Polskę odwiedziło
około 15 mln turystów. Szacuje się, że około 3,6% zagranicznych turystów przybyło do Polski drogą lotniczą. W porównaniu z rokiem 2006 zaobserwowano 18% wzrost przyjazdów cudzoziemców do Polski drogą lotniczą [Instytut Turystyki, 2008]. Rozbudowana siatka połączeń niskokosztowych zachęciła podróżnych do krótkich wyjazdów turystycznych. Wyjazdy na weekend stały się bardzo modne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz