Wpływ katalizatorów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ katalizatorów - omówienie - strona 1 Wpływ katalizatorów - omówienie - strona 2 Wpływ katalizatorów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WPŁYW KATALIZATORÓW PRZENIESIENIA FAZOWEGO NA ETERYFIKACJĘ SORBITU CHLORKIEM ALLILU.
Wielofunkcyjne związki allilowe(etery allilowe alkoholi wielowodorotlenowych) są ważnym półproduktem w przemyśle tworzyw sztucznych. W Polsce nie wytwarza się tych eterów, a na świecie otrzymuje się z alkoholu allilowego.
Zastanawiano się nad wpływem katalizatorów z grupy czwartorzędowych soli amoniowych i związków powierzchniowo czynnych. Przeprowadzano reakcje z chlorkiem allilu w środowisku zasadowym wodnego roztworu wodorotlenku sodu. W obecności odpowiedniego katalizatora przeniesienia fazowego wg schematu:
gdzie:
R- grupa węglowodorowa alkoholu
X- np. Cl -, Br -, HSO -4 Y- Cl -, Br - R4'N +X - amoniowa sól czwartorzędowa Podczas tej reakcji otrzymano pożądane produkty oraz produkty reakcji ubocznej.
Celem badań było sprawdzenie aktywności wybranych katalizatorów na selektywność alllilowania alkoholu(sorbitu). Chciano eteryfikację przeprowadzić w kierunku powstawania eteru penteallilowego sorbitu(EPAS), oraz eteru heksaalliwego sorbitu(EHAS), wybór padł na te związku ze względu na zastosowanie w praktyce(EPAS- zawiera grupę hydroksylową i allilową, jest półproduktem do otrzymywania polimerów liniowych i cyklicznych i w procesie estryfikacji; EHAS- posiadając sześć grup allilowych jest monomerem sieciującym w syntezie polimerów i kopolimerów).
Do badań zastosowano:
D(-)sorbit
Chlorek allilu
KATALIZATORY:
Wodorosiarczan(IV) tetrabutyloamoniowy(WSTBA)
Bromek tetrabutyloamoniowy(BTBA)
Bromek tetraetyloamoniowy(BTEA)
Chlorek tetraetyloamoniowy(CTEA)
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy(CBTMA)
Bromek tetrametyloamoniowy(BTMA)
SPOSÓB PROWADZENIA PROCESU ETERYFIKACJI:
Proces prowadzony był w sposób okresowy w termostatowym reaktorze szklanym zaopatrzonym w mieszadło, chłodnicę zwrotną, termometr, wkraplacz do dozowania roztworu chlorku allilu rozpuszczonego w toluenie. Do reaktora wprowadzona została określona ilość sorbitu i 50% roztwór wodorotlenku sodu. Całość ogrzewa się intensywnie mieszając do temperatury 500C przez 1h. Następnie przez 1h oziębiano otrzymaną mieszaninę do 550C i dodawano określoną ilość katalizatora. Przez następną godzinę wkraplano odpowiednie ilości chlorku allilu rozpuszczonego w toluenie(toluen miał za zadanie obniżać prężność pary chlorku allilu i do wyekstrahowania produktów, po upływie przewidzianego czasu na proces reaktor oziębiano i oddzielano warstwę wodną od organicznej.
OMÓWIENIE WYNIKÓW:
Proces prowadzono od 1do 24 godzin jako miarę aktywności danego katalizatora mierzona przy pomocy stopnia konwersji(stopnia przereagowania) chlorku allilu:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz