WŁASNOŚĆ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WŁASNOŚĆ - strona 1 WŁASNOŚĆ - strona 2

Fragment notatki:

WŁASNOŚĆ ( art. 126- 231 ) Historia: W początkowym okresie kapitalizmu wykształcił się- zgodnie z panującym ówcześnie liberalizmem- indywidualistyczny model własności. Własność miała służyć indywidualnym interesom właściciela: - nienaruszalna, - nieograniczona. Takie krańcowe podejście do własności wywoływało różne reakcje: a) socjalizm utopijny- "własność to kradzież" ( Proudhon ), b) solidaryzm społeczny ( Duguit )- własność to nie prawo podmiotowe, lecz funkcja społeczna, a właściciel nie jest uprawnionym lecz funkcjonariuszem społecznym zarządzającym w interesie ogólnym ( zob. koncepcje praw podmiotowych ). c) teoria upowszechnienia własności- stworzenie takiego ustroju, w którym własność byłaby oparta na pracy samego właściciela i tym samym należałaby do wszystkich ( własność drobnotowarowa ). d) teoria kapitalizmu ludowego- przynależność własności produkcyjnej do szerokich rzesz społeczeństwa ( współczesną jej odmianą- odstępowanie akcji pracownikom ). e) koncepcja Kościoła Katolickiego- własność ma służyć pracy ludzkiej, własność środków produkcji to trwały element produkcji, gdyż upaństwowienie tych środków oddaje je w ręce nie kontrolowanej grupy zarządzającej, która może źle spełniać swoją funkcję, nie cofając się nawet przed naruszeniem praw człowieka. Żadna własność nie może pozostawać w sprzeczności z prawem moralnym. f) obecnie w prawie polskim- socjalizacja prawa własności- właściciel nie może wykonywać swego prawa wyłączenie w celu zaspokojenia egoistycznych interesów, obowiązany jest korzystanie z własności przyporządkować w jakimś zakresie interesowi społecznemu i nakazom altruizmu Nie może być to prawo podmiotowe nieograniczone ( zob. nadużycie prawa podmiotowego ). U podstaw systemu gospodarki nakazowo- rozdzielczej legła idea nacjonalizacji własności prywatnej, która w przeważającym zakresie została zrealizowana w latach 40- tych: - dekret PKWN z 06.09.1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej, - dekret PKWN z 12.12.1944 o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa, - ustawa z 03.01.1946 o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. Problem z pogodzeniem jedności własności państwowej z występowaniem przedsiębiorstw na rynku. Przedsiębiorstwa nie były własnością Wyróżniano typy i formy własności: 1) SPOŁECZNA a) OGÓLNONARODOWA- wykorzystywana w interesie całego społeczeństwa b) GRUPOWA- w interesie określonej grupy społecznej- - spółdzielni - innych organów ludu pracującego. Obowiązek wszystkich obywateli ratowania własności społecznej przed grożącą szkodą. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz