Wiatr pozorny i rzeczywisty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiatr pozorny i rzeczywisty - strona 1 Wiatr pozorny i rzeczywisty - strona 2 Wiatr pozorny i rzeczywisty - strona 3

Fragment notatki:

Wiatr pozorny i rzeczywisty  Wiatr mierzony w czasie ruchu statku stanowi ruch powietrza mierzony względem  początku układu współrzędnych, jakim jest statek. Wiatr taki nazywamy wiatrem  pozornym. Stanowi on wypadkową ruchu statku oraz występującego wiatru  rzeczywistego, to jest mierzonego względem układu współrzędnych związanego z  nieruchomym punktem na powierzchni oceanu. W Dzienniku Okrętowym oraz  sporządzanych depeszach i raportach meteorologicznych podaje się parametry  wiatru rzeczywistego; czyli kierunek i prędkość wiatru wiejącego nad powierzchnią  morza.  Zamiana wiatru pozornego na wiatr rzeczywisty sprowadza się do odtworzenia  wektora wiatru rzeczywistego ze znanych jednej składowej i wypadkowej  równoległoboku sił. Znany jest kurs i prędkość statku (składowa) oraz prędkość i  kierunek wiatru pozornego (wypadkowa). Znalezienie parametrów wiatru  rzeczywistego może być przeprowadzone na kilka sposobów:  1. za pomocą specjalnych diagramów wiatru rzeczywistego, zamieszczanych na  przykład w polskich Tablicach Nawigacyjnych (TN 89). Tamże znajduje się  szczegółowa instrukcja posługiwania się diagramami. Należy wtedy pamiętać o  konieczności zamiany kąta kursowego wiatru na kierunek rzeczywisty ( patrz  przykład).   2. za pomocą nakresu manewrowego. Przyjmuje się jednolitą skalę prędkości dla  prędkości statku i prędkości wiatru pozornego. Na nakresie oznacza się punktem  kurs i prędkość statku (koniec wektora ruchu własnego statku) oraz drugim punktem  kierunek i prędkość wiatru pozornego (koniec wypadkowej). Prędkość wiatru  odczytuje się jako odległość między oznaczonym punktami, w przyjętej skali dla  prędkości. Kierunek wiatru odczytuje się, przenosząc równolegle, za pomocą ekierek  nawigacyjnych, prostą łączącą oba punkty do środka nakresu i odczytując kierunek  na obwodzie nakresu (współrzędne azymutalne). Należy uważać, aby nie pomylić  kierunku wiatru o 180° !  (patrz przykład)  3. posiadacze kalkulatorów programowalnych mogą określić parametry wiatru  rzeczywistego analitycznie. Wymaga to napisania prostego programu na rozwiązanie  trójkąta płaskiego (dane długości dwu boków i kąt między nimi)  4. w ostateczności można wykreślić w skali, zorientowany geograficznie  równoległobok sił i odczytać z rysunku kierunek i prędkość wiatru. W tym przypadku  należy dokładnie odkładać kąty, sam rysunek nie powinien być zbyt mały, gdyż  rośnie wtedy błąd graficzny. Metoda jest pracochłonna, zajmuje dużo czasu.  5. większość systemów map elektronicznych i systemów ARPA współpracujących z 

(…)

…, kierunek wiatru
rzeczywistego może być określony z pomiaru namiernikiem (namiernik ustawiamy
zgodnie z liniami grzbietów fal, następnie skręcamy o 90°, w kierunku z którego wieje
wiatr). Prędkość wiatru szacujemy ze skali Beauforta, korzystając (dokąd nie
dojdziemy do wprawy) z tabeli (patrz Tablice Nawigacyjne, instrukcja do wypełniania
polskich Dzienników Okrętowych), określając ją w węzłach lub m/s…
…. Określamy parametry wiatru
rzeczywistego:
a: ujednolicamy prędkości do węzłów: 10 m/s = 20 w,
b. przyjmujemy jednolitą skalę dla prędkości statku i wiatru - 1 półokrąg na
nomogramie równy 4 w; czerwony opis półokręgów - 4, 8, 12, 16, 20 w.
c. w punkcie odpowiadającym parametrom wiatru pozornego (70°, v = 20 w)
oznaczmy punkt; tu czerwona kropka oznaczona Wp(Kk, v),
d. z tego punktu prowadzimy w dół…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz