Skala Beauforta

Działalność geologiczna wiatrów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

amerykańską, 12-stopniowa skala Beauforta została rozszerzona i zawiera aktualnie 17 stopni. stopień 13: 37...

Pomiar elementów fali

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

) głupawego odnośnika, mylącego stan morza ze skalą siły wiatru (Skalą Beauforta). Stan morza może wykazywać...

Wiatr pozorny i rzeczywisty

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1204

szacujemy ze skali Beauforta, korzystając (dokąd nie dojdziemy do wprawy) z tabeli (patrz Tablice...

Pomiar parametrów wiatru

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

się pomocnicza skala siły wiatru (skala Beauforta). Ryc. 5. Anemotachometr (produkcji czechosłowackiej, firma...

Gospodarka

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Strutyński
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1890

lub roztopami. Przyczyną powodzi sztormowej jest wiatr o sile przekraczającej 6° w skali Beauforta, w przypadku...