Wiadomości o mleku - wykład, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiadomości o mleku - wykład, sem IV - strona 1 Wiadomości o mleku - wykład, sem IV - strona 2

Fragment notatki:

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE O MLEKU
Mleko surowe - mleko uzyskane z gruczołów mlecznych zwierząt hodowlanych, które nie zostało podgrzane do temp. powyżej 40 stopni, ani nie zostało poddane żadnej innej obróbce o równoważnym skutku.
Siara - oznacza płyn wydzielony z wymion zwierząt mlecznych od 3 do 5 dni po porodzie, bogaty w przeciwciała, minerały i poprzedza wytwarzanie surowego mleka.
1. Wymogi zdrowotne w zakresie produkcji surowego mleka i siary -surowe mleko i siara muszą pochodzić od zwierząt:
a) które nie wykazują żadnych objawów chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi poprzez mleko i siarę.
b) które mają dobry ogólny stan zdrowia, nie wykazują żadnych objawów choroby mogącej powodować zakażenie mleka lub siary, a zwłaszcza nie cierpią z powodu jakiejkolwiek infekcji układu rozrodczego, zapalenia jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalnym zapaleniem wymion.
c) które nie mają żadnej rany wymiona mogącej wpłynąć na mleko i siarę.
d) którym nie podawano żadnych niedozwolonych substancji lub produktów lub które nie były poddane nielegalnemu leczeniu.
e) w stosunku do których w przypadku podawana im dozwolonych substancji lub produktów zachowane zostały okresy karencji określone dla takich produktów lub substancji.
f) bruceloza (gruźlica)
2. Higiena w gospodarstwie
A. WYMOGI DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA
1. Urządzenia do dojenia i pomieszczenia, w których mleko i siara są przechowywane, przenoszone i schładzane muszą być położone i skonstruowana w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko zakażenia mleka i siary.
2. Pomieszczenia służące do przechowywania mleka i siary muszą być chronione przed robactwem, być odpowiednio oddzielone od pomieszczeń, w których są trzymane zwierzęta oraz jeżeli konieczna jest aby spełniały one wymogi
3. Powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z mlekiem i siarą (przyrządy, pojemniki, zbiorniki przeznaczone do dojenia, zbierania, transportu) muszą być łatwe do czyszczenia i w razie konieczności dezynfekcji, utrzymania w dobrym stanie. Wymaga to wykorzystania gładkich, zdolnych do mycia powierzchni.
4. Należy takie powierzchnie myć i razie konieczności dezynfekcji. Po każdym przyjeździe, lub po każdej z serii przejazdów, kiedy każdej okres pomiędzy rozładunkiem i następnym załadunkiem jest krótki lecz we wszystkich przypadkach co najmniej raz dziennie, pojemniki i zbiorniki stosowane do przewozu mleka, muszą być czyszczone i dezynfekowane.
3. Higiena w czasie dojenia, zbierania, transportu.
1. Dojenie musi być przeprowadzone w sposób higieniczny, gwarantując w szczególności:
a) że przed rozpoczęciem dojenia, strzyki, wymię i przylegające części są czyste.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz